Басейнова дирекция Черноморски район

Контакти

Басейнова дирекция „Черноморски район“

Център за административно обслужване /ЦАО/ извършва административно обслужване на граждани и фирми, предоставя информация относно видове административни услуги, необходими документи, движение на преписки, получаване на готови документи.
Работно време на ЦАО: всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа. При необходимост работното време може да бъде удължено до приключване на обслужването на клиенти, но не повече от 2 астрономически часа.
Обедната почивка на служителите от ЦАО е между 12:00 часа и 13:00 часа, така че да бъде осигурен непрекъснат режим на работа с потребителите на административни услуги.

Зa контакти с Басейнова дирекция „Черноморски район“:

  гр. Варна, 9000
  ул. „Александър Дякович“ № 33

Местоположение

Координати: 43°12’10”N 27°54’17”E

ДИРЕКТОР :
инж. Явор Димитров
тел: +359 52 631 447
Приемен ден на Директора на БДЧР: Всеки понеделник от 14:00 до 17:00 часа.
Телефон за предварително записване: +359 52 687 431

Технически сътрудник
тел: +359 52 687 431
тел/факс: +359 52 631 448

Главен счетоводител
тел: +359 52 687 454

Център за административно обслужване
тел: +359 52 687 455

Директор дирекция „Административни, финансови и правни дейности“
тел: +359 52 687 450

Директор дирекция „Планове и разрешителни"
тел: +359 52 687 443

Директор дирекция „Контрол“
тел: +359 52 687 445

Изнесени работни места в Бургас - тел.: +359 56 841 958; факс: +359 56 841 946; ул. „Филип Кутев“ № 13

Изнесени работни места в Шумен - тел./факс: +359 54 800 907; ул. „Кирил и Методий“ № 34

ел.поща: bdvarna@bsbd.bg

ВСИЧКИ ТАКСИ, ГЛОБИ И ДРУГИ ПОСТЪПЛЕНИЯ ПО ЧЛ.194, АЛ. 1, Т. 1-3 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ СЕ ПРЕВЕЖДАТ:
  • по банков път на сметка: IBAN : BG48 STSA 9300 3131 7388 01, BIC STSABGSF, „БАНКА ДСК ЕАД”
  • чрез ПОС-терминално устройство в касата на БДЧР, ул. „Александър Дякович“ №33, гр. Варна
СИГНАЛИ ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВОДИТЕ МОГАТ ДА СЕ ПОДАВАТ ДЕНОНОЩНО НА ТЕЛЕФОН: 0886 406 816

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА МОГАТ ДА СЕ ПОДАВАТ ПО ТЕЛЕФОН, ФАКС, ЧРЕЗ ПИСМО,  ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА И ДР.

Вътрешни правила за приемане и отчитане сигнали за корупция и жалби на граждани и юридически лица

 

 

Моля изберете:   

                                    

  Моля въведете желаната информация: