Басейнова дирекция Черноморски район

БДЧР - ВАРНА

БДЧР и РИОСВ-Варна проведоха съвместни инициативи по случай Европейския ден на „Натура 2000“


Басейнова дирекция „Черноморски район“  и  РИОСВ – Варна  отбелязаха Европейския ден на „Натура 2000“ с няколко инициативи.Експерти от двете институции изнесоха презентации пред ученици от ПГИ „Д-р Иван Богоров“ и  Второ СУ “Никола Йонков Вапцаров“, гр. Варна. Децата отговаряха  на въпроси за защитените растителни и животински видове и бяха наградени за своите знания.

През 2024 г. се навършват 32 години от създаването на мрежата от защитени зони „Натура 2000“ в Европейския съюз, която включва над 27 000 защитени зони, чрез управлението на които се постига опазването на уникалното европейско природно наследство.

Отбелязването на Европейския ден на „Натура 2000“- 21 май 2024 г. е доказателство за добрия диалог с обществеността и желанието за съгласуваност и споделяне на политиките, свързвани с опазването на биологичното разнообразие.

21.05.2024 г.


Обществени консултации на проект на План за управление на речните басейни за Черноморски район 2022-2027

Басейнова дирекция „Черноморски район” уведомява обществеността и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени консултативни срещи, във връзка с провежданите обществени консултации на проекта на План за управление на речните басейни  за Черноморски район 2022-2027:

•     27.05.2024 г.: за области Варна и Добрич - поречията на Добруджански Черноморски реки и река Провадийска. Място на провеждане: гр. Варна, хотел „Голдън Тюлип“, бул. „Христо Ботев“ 3А от 10.00 часа.

•     28.05.2024 г.: за области Шумен, Търговище и Разград - поречието на река Камчия). Място на провеждане: гр. Шумен, Хотел „РУБО“, ул. „ Гиньо Писков“ №1, от 10.00 часа.

•     29.05.2024 г.: за области Бургас, Сливен и Ямбол - поречията на Севернобургаски, реки, Южнобургаски реки, Мандренски реки, реките Велека и Резовска. Място на провеждане: гр. Бургас, хотел „Аква“, бул. „Демокрация“, комплекс „Лазур“ №129 от 10.00 часа.

Проектът на Плана за управление на речните басейни  за Черноморски район 2022-2027 може да намерите - тук

15.05.2024 г.

Почистване на морски плаж- инициатива по проект SCIRENA-Black Sea

На 20 април, служители на Басейнова дирекция и доброволци почистиха плажната ивица на централен плаж във Варна.

Мероприятието бе проведено в изпълнение на дейност 2 „Обучение и информиране на обществеността” по проект „Познания и информация по отношение на регионални дейности за опазване на околната среда на Черно море“( SCIRENA-Black Sea) и по повод Деня на Земята.

Темата на екокампанията тази година „Планета срещу пластмаси“ съответства на целите на проект SCIRENA-Black Sea, а именно - повишаване на обществената осведоменост относно въздействието на морските отпадъци върху морската среда.

За поредна година, по-голямата част от събраните по плажната ивица отпадъци бяха с пластмасов произход.

23.04.2024 г.

... За повече информация

Планета срещу пластмаси

Един чудесен неделен ден с кауза. Министърът на околната среда и водите инж. Петър Димитров, директорът на Басейнова дирекция "Черноморски район" инж. Явор Димитров, експерти от Дирекцията, деца, родители и доброволци от Организацията на българските скаути се присъединиха  към инициативата, с която отбелязват Световния ден на Земята. Всички заедно почистиха част от брега на язовир “Георги Трайков” до село Аспарухово. Нека изградим един по‐добър свят, в който децата израстват като активни и щастливи млади хора, ангажирани с проблемите на природата и обществото и заедно за "Планета срещу пластмаса".

21.04.2024 г.

22 април 2024 г. Денят на Земята - „Планета срещу пластмаси“

Басейнова дирекция „Черноморски район“ заедно със скаутските клубове „Владислав Варненчик“ – Варна, „Креслив орел” - Шумен и „Ястребите” – Шабла/Дуранкулак ще почистят част от брега на язовир „Георги Трайков“ до село Аспарухово.
Заповядайте и Вие с Вашите семейства, заедно със скаутите да помогнем на природата и да дадем добър пример на децата ни, защото всичко зависи от нас.

Датата е 21.04.2024 г. (неделя) от 10.30 ч. Сборен пункт - село  Аспарухово, в края на улица „Васил Левски“.

Заедно можем повече! Очакваме Ви!

19.04.2024 г.

Започва XVI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“

 Започва XVI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“. Конкурсът се провежда по инициатива на Министерство на здравеопазването в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора. Целта му е превенцията на поведенческите и рисковите за здравето фактори, свързани с нездравословното хранене, ниската физическа активност, употребата на алкохол и тютюнопушенето.

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е партньор за провеждането на конкурса заедно с Министерството на здравеопазването (МЗ), Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на младежта и спорта (ММС), Министерството на културата (МК), Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), Регионалния офис на Световната здравна организация в България (РОСЗОБ) и Българския младежки Червен кръст (БМЧК).

Тазгодишното издание на конкурса започва през април и ще продължи до декември 2024 г., като се провежда в три възрастови категории: 1 - 4 клас, 5 - 7 клас и 8 - 12 клас. Право на участие имат паралелки или випуски от ученици от 1-и до 12-и клас от цялата страна. В проектите могат да участват учители на една или повече паралелки, независимо дали са от един и същи випуск.

Конкурсът ще протече в две фази:

Първа фаза: от 5 април до 15 май 2024 г. участниците изпращат в Министерство на здравеопазването проекти в областта на превенцията на хроничните незаразни болести.

Втора фаза: от 20 май до 30 октомври 2024 г. участниците изпълняват и отчитат дейности, разписани в проектите.

Експертна комисия, съставена от представители на Министерството на здравеопазването и на институциите и организациите – партньори в инициативата, ще извърши класирането на участниците до 5 ноември 2024 г. Резултатите ще бъдат публикувани на интернет страниците на Министерство на здравеопазването и на партньорите след 15 ноември 2024 г. Официалното награждаване на победителите ще се проведе през декември 2024 г.

Съгласно функционалните си компетентности и приоритети, всяка институция (МЗ, МОН, ММС, МОСВ, НЦОЗА, ДАЗД, РОСЗОБ и БМЧК) номинира и осигурява предметни награди за 12-те най-добри проекта: 9 проекта, класирани за първо, второ и трето място (по 3 във всяка възрастова категория 1 - 4 клас, 5 - 7 клас и 8 - 12 клас) и 3 проекта, класирани за поощрителни награди – по една награда за всяка възрастова категория. Министерство на културата предоставя предметни награди за три проекта, класирани на първо място в трите възрастови категории.

Министерството на здравеопазването, Регионалният офис на СЗО в България и Българският младежки Червен кръст осигуряват по една предметна награда в категория „Специални постижения в областта на опазването на общественото здраве“.

Пълна информация за регламента на конкурса – условия за кандидатстване, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите, може да намерите в прикачените файлове.

Както всяка година, така и през 2024 г. регионалните здравни инспекции, регионалните управления на образованието и регионалните инспекции по околната среда и водите са в готовност да окажат съдействие на участниците.

Регламент на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“

Формуляр за кандидатстване „I фаза“

Формуляр за отчитане „II фаза“

05.04.2024 г.

страница 1 от 227

    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>


Геоинформационна система за управление на водите и докладване

Зелен телефон:0886 406 816. Предприети действия

Оперативна програма Околна среда

Финансов механизъм на европейското икономическо пространство

Портал за отворени данни