Басейнова дирекция Черноморски район

Консултации с обществеността на карти на заплаха и риск от наводнения

Консултациите със заинтересованите страни и обществените обсъждания на Картите на заплахата и на риска от наводнения се провеждат под различни форми: писмени консултации; консултации чрез интернет; срещи с обществеността и заинтересованите страни; проучвания и анкети. На основание чл.146с, ал.1 от Закона за водите, считано от датата на публикуването на Картите на заплахата и на риска от наводнения - 25 февруари 2021 г., в срок до 26 април 2022 г. всички заинтересовани страни и широката общественост в Черноморски РБУ могат да представят своите становища, забележки и препоръки по публикуваните Карти на заплахата и на риска от наводнения.

 Очакваме Вашите въпроси, препоръки и предложения:

 по пощата: на адрес   9000 гр.Варна, ул.”Александър Дякович” № 33
 по електронна поща : на адрес   bdvarna@bsbd.org


Регистрационен формуляр

График на дискусионните срещи за ЧРБУ

за обсъждане напроект на карти на районите под заплаха

и карти на районите с риск от наводнения

 

Период

Обхват на срещата – РБУ/разглеждани райони по поречия

10 март

 

10.30-12.30 ч.

 

 

 

Уебинар за всички идентифицирани заинтересовани страни за представяне на методиката използвана при разработване на проектите на карти, както и за презентиране на платформата предоставяща възможности за интерактивна обратна връзка.

 

21 март

12.30-14.30 ч.

 

 

 

15.00-17.00 ч.

 

 

Дискусионна среща за ЧРБУ - Добруджански реки, поречие на река Батова и долни поречия на реки Провадийска и Камчия (8 района)

 

Дискусионна среща за ЧРБУ - горни поречия на реки Камчия и Провадийска (7 района).

 

23 март

 

10.30- 12.30 ч.

 

 

 

 

 

Дискусионна среща за ЧРБУ - Бургаски реки и поречия на юг от Бургас (19 района)