Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

Нормативна база

Конвенция за опазване на Черно море от замърсяване - тук