Басейнова дирекция Черноморски район

00889-2016-0001

Публично състезание за възлагане на Обществена поръчка „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Басейнова дирекция "Черноморски район", гр. Варна"

Решение 
Публикувано на: 14 юни 2016, вторник 11:30

Обявление 
Публикувано на: 14 юни 2016, вторник 11:30

Документи за участие и образци
Публикувано на: 14 юни 2016, вторник 11:30

Техническа документация
1 Архитектура
2 Конструкции
3 Конструкции Обясн записка
4 Геодезия
5 Електро
6 ВиК
7 ОВК
8 ЕЕ
9 Пожарна безопасност
10 ПБЗ
11 Упр на строит отпадъци
12 Док оценка съотв инвест проект
13 Докл обследване ЕЕ
Публикувано на: 14 юни 2016, вторник 11:30

  

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
Публикувано на: 17 юни 2016, петък 12:40

Коригирани документи
Публикувано на: 17 юни 2016, петък 12:40


РАЗЯСНЕНИЕ №1 по документацията за участие в публично състезание за възлагане на Обществена поръчка „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Басейнова дирекция "Черноморски район", гр. Варна"
Публикувано на: 22 юни 2016, сряда 16:40

РАЗЯСНЕНИЕ №2 по документацията за участие в публично състезание за възлагане на Обществена поръчка „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Басейнова дирекция "Черноморски район", гр. Варна"
Публикувано на: 24 юни 2016, петък 16:40

РАЗЯСНЕНИЕ №3 по документацията за участие в публично състезание за възлагане на Обществена поръчка „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Басейнова дирекция "Черноморски район", гр. Варна"
Публикувано на: 27 юни 2016, понеделник 16:50

РАЗЯСНЕНИЕ №4 по документацията за участие в публично състезание за възлагане на Обществена поръчка „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Басейнова дирекция "Черноморски район", гр. Варна"
Публикувано на: 1 юли 2016, петък 11:10

РАЗЯСНЕНИЕ №5 по документацията за участие в публично състезание за възлагане на Обществена поръчка „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Басейнова дирекция "Черноморски район", гр. Варна"
Публикувано на: 6 юли 2016, сряда 10:50

РАЗЯСНЕНИЕ №6 по документацията за участие в публично състезание за възлагане на Обществена поръчка „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Басейнова дирекция "Черноморски район", гр. Варна"
Публикувано на: 8 юли 2016, петък 13:30

РАЗЯСНЕНИЕ №7 по документацията за участие в публично състезание за възлагане на Обществена поръчка „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Басейнова дирекция "Черноморски район", гр. Варна"
Публикувано на: 8 юли 2016, петък 18:00


Доклад на комисията
Протокол на комисията
Решение за избор на изпълнител
Публикувано на: 2 септември 2016, петък 18:00


Обявление за възложена поръчка
Договор
Приложения
Публикувано на: 8 ноември 2016, вторник 15:20

Обявление за изменение
Допълнително споразумение към договор
Приложение към допълнително споразумение
Публикувано на: 02 май 2017, вторник 15:30


Публикувано на: 11 август 2017, петък 16:50

 

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00889-2016-0001