Басейнова дирекция Черноморски район

Басейнов съвет

    Съгласно  Закона за водите, за подпомагане на дейността на Басейнова дирекция за Черноморски район на 25.09.2003 год., със Заповед № 66/03.09.2003 год. се създаде Басейнов съвет. Съставът на басейновия съвет се определи  съгласно чл.8, ал. 2 от Устройствения правилник на басейновия съвет. В него влизат общо 30 титуляри и 30 заместници. 

       

I.Правилник за дейността, структурата, организацията на работа и числения състав на басейновите съвети тук.

II.Членове тук

III.Заседания - тук:

Четиридесет и първо заседание - тук

Четиридесето заседание - тук

Тридесет и девето заседание - тук

Тридесет и осмо заседание - тук

Тридесет и седмо заседание - тук

Тридесет и шесто заседание - тук

Тридесет и пето заседание -  тук

Тридесет и четвърто заседание - тук

Тридесет и трето зaседание - тук

Тридесет и второ зaседание - тук

Тридесет и първо заседание - тук

Тридесето заседание - тук

Двадесет и девето заседание - тук

Двадесет и осмо заседание - тук

Двадесет и седмо заседание - тук

Двадесет и шесто заседание - тук

Двадесет и пето заседание - тук

Двадесет и четвърто заседание - тук

Двадесет и трето заседание - тук

Двадесет и второ заседание - тук

Двадесет и първо заседание - тук

Двадесето заседание - тук

Деветнадесето заседание - тук

Осемнадесето заседание - тук

Седемнадесето заседание - тук

Шестнадесето заседание - тук

Петнадесето заседание - тук

Четиринадесето заседание - тук

Тринадесето заседание - тук

Дванадесето заседание - тук

Единадесето заседание - тук

Десето заседание - тук

Девето заседание - тук

Четвърто заседание - тук

Трето заседание - тук

Второ заседание - тук