Басейнова дирекция Черноморски район

АОП 2019-01

Събиране на оферти с обява за възлагане на Обществена поръчка „Провеждане на проучвателен мониторинг за установяване източниците на натиск при установено влошаване на състоянието на повърхностни водни тела и неустановен източник на този натиск“

Обява
Публикувано на: 31 май 2019, петък 14:30

Указания за участие
Публикувано на: 31 май 2019, петък 14:30

Техническа спецификация
Публикувано на: 31 май 2019, петък 14:30

Образци
Публикувано на: 31 май 2019, петък 14:30

Проект на договор
Публикувано на: 31 май 2019, петък 14:30

Съобщение за удължаване на срока
Публикувано на: 11 юни 2019, вторник 10:30

Решение за прекратяване
Публикувано на: 24 юни 2019, понеделник 15:00