Басейнова дирекция Черноморски район

Бюлетини

Бюлетини:

Бюлетин за качеството на водите в Черноморски басейнов район 2020 г. - тук

Бюлетин  за качеството на водите за първо полугодие на 2020 г. тук

Бюлетин за качеството на водите в Черноморски басейнов район 2019 г. - тук

Бюлетин  за качеството на водите за първо полугодие на 2019 г. - тук

Бюлетин за качеството на водите в Черноморски басейнов район 2018 г. - тук

Бюлетин  за качеството на водите за първо полугодие на 2018 г. - тук

Бюлетин за качеството на водите в Черноморски басейнов район 2017 г. - тук

Бюлетин  за качеството на водите за първо полугодие на 2017 г. - тук

Бюлетин за качеството на водите в Черноморски басейнов район 2016 г. - тук

Бюлетин  за качеството на водите за първо полугодие на 2016 г. - тук

Бюлетин за качеството на водите в Черноморски басейнов район 2015 г. - тук

Бюлетин  за качеството на водите за първо полугодие на 2015 г. - тук

Бюлетин за качеството на водите в Черноморски басейнов район 2014 г. - тук

Бюлетин  за качеството на водите за първо полугодие на 2014 г. - тук

Бюлетин  за качеството на водите за четвърто тримесечие на 2013 г. - тук

Бюлетин  за качеството на водите за трето тримесечие на 2013 г. - тук

Бюлетин  за качеството на водите за второ тримесечие на 2013 г. - тук

Бюлетин  за качеството на водите за първо тримесечие на 2013 г. - тук


Бюлетин за качеството на водите в Черноморски басейнов район за 2012г.

Бюлетин, актуално количество и качество на водите за трето тримесечие на 2012г.

Бюлетин, актуално количество и качество на водите за второ тримесечие на 2012г.

Бюлетин, актуално количество и качество на водите за първо тримесечие на 2012г.


Бюлетин, актуално количество и качество на водите за деветмесечието на 2011г.  и  титулна страница

Бюлетин, актуално количество и качество на водите за първо шестмесечие на 2011г.

Бюлетин, актуално количество и качество на водите за първо тримесечие на 2011г.


Бюлетин, актуално количество и качество на водите за деветмесечието на 2010г.

Бюлетин, актуално количество и качество на водите за първо шестмесечие на 2010г.

Бюлетин, актуално количество и качество на водите за първо тримесечие на 2010г.

 

  

Оценки:

 

Актуално количество и качество на водите в Черноморски басейнов район за 2008г.  

 

Оценка на актуалното количество и качество на водите в Черноморския басейнов район за първото шестмесечие на 2008г.

Оценка на актуалното количество и качество на водите в Черноморския басейнов район за 2007г.

Оценка на актуалното количество и качество на водите в Черноморския басейнов район за 2006г.

 

Оценка на актуалното количество и качество на водите в Черноморския басейнов район за 2005г. 

Оценка актуалното количество и качество на водите в Черноморския басейнов район за 2004г.