Басейнова дирекция Черноморски район

Работни групи към ЕК/ протоколи и решения от срещите

МОРСКИ ДИРЕКТОРИ

2009 год. - Протокол 28-29.05.2009, Протокол 30.11.2009
2010 год. - Протокол от 27-28.05.2010,
Протокол от 02-03.12.2010
2011 год. - Протокол от 26-27.05.2011, Протокол 08-09.12.2011
2012 год. - Протокол от 04-05.06.2012, Протокол от 28-29.11.2012


КООРДИНАЦИОННА ГРУПА ПРОЕКТ

2012 год. -
Протокол от 17.07.2012, Протокол от 13.11.2012
2013 год. - Протокол от 11.03.2013


Комитет по чл.25 на РДМС /MSFD Committee/


Морска стратегическа координационна група /MSCG/


2009 год. - Протокол 15.05.2009, Протокол 23.11.2009
2010 год. - Протокол от 15.11.2010
2011 год. - Протокол от 26-27.05.2011, Протокол 14.11.2011
2012 год. - Протокол от 21-22.02.2012, Протокол от 14.05.2012, Протокол от 13-14.11.2012
2013 год. - Протокол от 04-05.02.2013

Работна група за определяне на добро състояние на морската околна среда /WG GES/

2009 год. - Протокол 14.05.2009, Протокол 16.11.2009
2010 год. - Протокол от 01.02.2010, Протокол 29.03.2010, Протокол от 22.10.2010
2011 год. - Протокол от 05.04.2011, Протокол 27-28.09.2011
2012 год. - Протокол от 07.02.2012
2013 год. -
Протокол от 05-06.03.2013

Работна група за обмен на данни, информация и знания /WG DIKE/

2009 год. - Протокол 17.06.2009
2011 год. - Протокол от 11.05.2011, Протокол 05-06.09.2011, Протокол от 07-08.11.2011
2012 год. - Протокол от 18-19.01.2012, Протокол от 12-13.03.2012, Протокол от 03.07.2012Протокол от 04.07.2012,
                     Протокол от 30-31.10.2012
2013 год. - Протокол от 18-19.03.2013

Работна група за икономическа оценка и анализ /WG ESA/

2009 год. - Протокол от 30.10.2009
2010 год. - Протокол от 08-09.03.2010, Протокол 05-06.07.2010, Протокол от 21-22.10.2010
2011 год. - Протокол от 31.03.2011, Протокол от 13-14.10.2011
2012 год. - Протокол от 25-26.10.2012


2013 год.   Evaluation of lessons learned from the socioeconomic analyses for the EU MSFD (проект) - тук

..............................................................................................................................................................................................................................................
Препоръки за изпълнение на програмите за мониторинг-проект - тук