Басейнова дирекция Черноморски район

БДЧР - ВАРНА

Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL организира Ден без загинали на пътя в рамките на Дните на безопасността на пътя между 16 и 22 септември под мотото: „Остани жив! Пази живота!“ - „Stay alive and save lives“ Ден без загинали на пътя - 20 септември 2023 г.

За осма  година Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL организира инициативата Дни на безопасност на пътя в периода 16-22 септември 2023г. Събитието е с мото „Остани жив, пази живота“ и се провежда под патронажа на Министерство на вътрешните работи (МВР). Фокусът на инициативата е 20 септември –Ден без загинали на пътя. 

Басейнова дирекция „Черноморски район“ апелира за поне ден без загинали на пътя при пътнотранспортни произшествия.  

Идеята на инициативата ROADPOL е да насърчи всички участници в движението по пътищата да се замислят за опасностите, с които се сблъскват, и за това как сами могат да допринесат за намаляването на рисковете на пътя. Крайната цел е в дните преди 22 септември, а и след това в България да няма загинали при пътни инциденти.

Нека бъдем отговорни и с личния си пример допринасяме за безопасно шофиране и движение по пътищата, спазвайки правилата!

Повече информация за кампанията може прочетете тук

20.09.2023 г.

Да изчистим България заедно за поредна 11-та година

Повече от 50 души, служители на Басейнова дирекция “Черноморски район” и РИОСВ-Варна, се включиха днес, заедно със заместник-министъра на околната среда и водите Петър Димитров, в кампанията “Да изчистим България заедно”. Доброволците от двете институции, дори с някои от децата им,почистиха плажната ивица при р. Камчия, като събраха сериозно количество отпадъци с битов характер. МОСВ и неговите регионални структури са основен партньор на националната кампания “Да изчистим България заедно” за 11-та поредна година, като тази година чистим под надслов "Готови сме!".

16.09.2023 г.МОСВ се включи в антикризисните действия в Царево

  • Басейнова дирекция „Черноморски район“ активира оперативното си звено и следи за състоянието на водните течения и общинските микроязовири в района.
  • Ще бъде извършен мониторинг на питейните водоизточници и пробонабирания за оценка състоянието на водните обекти, след успокояване на обстановката.

 Министерството на околната среда и водите се включи в антикризисните действия на българските институции. Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) активира своето оперативно звено и следи за състоянието на водните течения. Особено внимание се обръща на водите, излизащи от двата общински микроязовира в община Царево. Следи се с повишено внимание оттока на река Велека.

 „Служителите на БДЧР са на разположение за извършване на проверки. РИОСВ Бургас ще извърши проверка на прекъснатата канализация за отпадъчни води и градската пречиствателна станция на Царево.“, каза заместник-министър Петър Димитров, който се включи в предварителния обход на мястото на пораженията в Царево, заедно с директора на басейновата дирекция Явор Димитров.

След като хидро-метеорологичните условия позволят и се възстанови транспортният достъп до населените места, БДЧР ще извърши мониторинг на питейните водоизточници в района, както и пробонабирания от морски и речни води за оценка на състоянието на водните обекти.

  • Българската инфраструктура не е подготвена за екстремните климатични явления.

Климатичните промени означават по-висок риск от екстремни явления. В бъдеще могат да се очакват и по-сериозни и по-чести валежи. Това каза за Нова телевизия министърът на околната среда и водите Юлиян Попов.

Според него в България не се финансират достатъчно научните изследвания. "За да бъдат развити проучванията, трябва да бъдат осигурени по-добре финансово. Плановете за управление на риска от наводнения се съставят въз основата на модели, които трябва да се усъвършенстват. В конкретни територии, като  Царево, трябва да се вкарат нови данни в математическия модел, за да бъде процесът по-адекватен. Трябва да се вземат предвид максимално дълги исторически периоди статистически, както и климатичните промени да бъдат включени като определящ фактор.", коментира министърът.

06.09.2023 г.

... За повече информация

Провеждане на форум за чистотата и състоянието на Черно море

На 22 август 2023 г., в Националният прес-клуб на БТА във Варна беше проведен форум за състоянието на Черно море. В събитието участваха министъра на околната среда и водите Юлиян Попов, инж. Явор Димитров - директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“, директора на Регионалната инспекция по околна среда и води - Ерджан Себайтин,  директора на Института по океанология "Фритьоф Нансен" към БАН доц. д-р Николай Вълчев и учени от звеното.

Министър Юлиян Попов подчерта, че Черно море е уникална екосистема, но за да я опазваме адекватно, трябва да имаме обобщена и  актуална информация.

Екип от учени към Института по океанология представиха данни за състоянието на околната среда в Черно море и пред българския бряг - част от доклада за оценка на състоянието на морската околна среда, в съответствие с Рамковата директива за водите. Министърът се ангажира при получаване на подобни изследвания, Министерството на околната среда и водите да предоставя публичност и да развива политиките си на тази основа.

Относно замърсяването на морето от взривения в Украйна язовир „Нова Каховка“, министър Юлиян Попов категорично посочи, че такова няма, което потвърди и директорът на Басейнова дирекция "Черноморски район". Инж. Явор Димитров подчерта, че получените до момента резултати за всички изследвани пунктове сочат, че не е налице замърсяване на морските води с посочените в плана за мониторинг вещества (за които са налични норми). По показателите за които липсват норми се следи тенденцията свързана с изменението на концентрацията/активността.

При визитата си във Варна министър Юлиян Попов посети Басейнова дирекция Черноморски район“, където проведе среща с експертите от дирекцията. Сред темите беше обсъдена повишената обществена чувствителност към качеството на живот и чиста околна среда.

24.08.2023 г.

Министър Юлиян Попов и експерти провериха състоянието на дюнни местообитания в района на Дуранкулак

Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов днес взе участие в работна среща в района на Шабла и Дуранкулак. В срещата участваха кметът на Дуранкулак Веселин Йорданов и на Шабла Мариян Жечев, директорът на Института по океанология Николай Вълчев, Иван Начев от групата „Приятели на Дуранкулак“, както и зам.-министър Петър Димитров, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна Явор Димитров и експерти от РИОСВ-Варна.
По време на обиколката в района министър Попов посети дюнни природни местообитания, понтосарматски степи, защитените местности Шабленско и Дуранкулашко езеро, Резервата „Калиакра“ и Поддържания резерват „Балтата“. Кметовете и експертите запознаха министъра с основните екологични проблеми в региона, както и с необходимостта от актуализиране на плановете за управление на защитените територии.

11.08.2023 г.

... За повече информация

РИОСВ-Варна и БДЧР извършиха проверка по сигнал за изтичане на отпадъчни води в Шокъров канал

На 7.08.2023 г. в БДЧР-Варна е постъпил сигнал за лоша миризма и преливане на замърсени води в Шокъров канал и Офицерски плаж, гр. Варна. Извършена е незабавна съвместна проверка с РИОСВ-Варна и Регионална лаборатория –Варна към ИАОС.
При проверката е установено, че в резултат от извършвана строителна дейност: „Основен ремонт на ул. „Васил Друмев“, по плана на 18-ти м.р., район Приморски, гр. Варна по проект: „Основен ремонт/реконструкция на уличната мрежа на територията на Община Варна“ е нарушена проводимостта на канализационната мрежа по ул. „Васил Друмев“. В резултат на това е допуснато преливане на непречистени отпадъчни води в дъждовния колектор, който се зауства в Шокъров канал, в Приморски парк, гр. Варна.
По заявка на БДЧР е извършено пробонабиране от Шокъров канал и крайбрежни морски води, които ще бъдат изследвани по физико-химични показатели: БПК5, амониев азот, нитритен азот, нитратен азот, ортофосфати като фосфор, нефтопродукти, мед, цинк, алуминий, желязо, арсен.
По време на проверката е възстановена нормалната проводимост на канализа- ционния колектор и преливането към Шокъровия канал е преустановено.
За констатираното нарушение от страна на РИОСВ-Варна ще бъдат предприети административно наказателни действия срещу дружеството изпълнител на ремонтните дейности.

08.08.2023 г.

страница 4 от 227

<<< по-нови    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>