Басейнова дирекция Черноморски район

Кампании на МОСВ

Национална информационна кампания на Министерство на околната среда и водите
 «ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ!»

Басейнова Дирекция за управление на водите в Черноморски район се присъединява към националната информационна кампания на Министерството на околната среда и водите под надслов „Обичам природата – и аз участвам!”.
Все повече хора се обединяват около идеята за отговорно поведение срещу замърсяването на българската природа с отпадъци.
В кампанията може да участва всеки. Достатъчно е да разкажете как Вие, Вашето семейство и приятели почиствате след пикник, събирате боклука разделно, пестите водата и тока, грижите се за градина, участвате с други хора в почистване на парковете, планините, коритата на реките, приучвате децата  да го правят и т.н.  
Споделете на contact@moew.government.bg (subject:   I AZ UCHASTVAM) добри практики във Вашата фирма, община или неправителствена организация – как полагате грижа за зелени паркове и зелени площи, как работите по проекти, които предлагат устойчиви решения за съхранение на природата чрез участието на обществото, стремите ли се да промените потребителското си поведение: набавили ли сте съдове за разделно събиране, използвате ли рециклирана хартия във Вашия офис, финансирате ли «зелени» инициативи, как подпомагате детски градини и училища в такива начинания?

Ако всички хора се отнасят с внимание към природата и се грижат за малките неща, това ще направи големите цели за опазването на околната среда по-бързо изпълними. Разбира се, че трябва да извървим този път заедно, за да заживеем в модерна и чиста държава.

Благодарим Ви предварително!

От тук – http://www.moew.government.bg/ - можете да прочетете и за друг споделен опит.

И Вие споделихте с нас следното