Басейнова дирекция Черноморски район

Световен ден на водата - 22 март

2016 год.

Световния ден на водата  - информация
Официален сайт на Световния ден на водата - http://www.unwater.org/worldwaterday

Отбелязване на Световния ден на водата – програма, снимките


2015 год.

Регионално ученическо състезание - регламент

Регионално ученическо състезание  - резултати и протокол от комисия
Световния ден на водата 2015 г. - информация
Официален сайт на Световния ден на водата - http://www.unwater.org/worldwaterday

Отбелязване на Световния ден на водата – програма
Международно десетилетие на водата ”Вода за живот” 2005-2015