Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

Актуални новини 


 

РИОСВ – Варна и Басейнова дирекция „Черноморски район“ със съвместни инициативи по повод Европейската седмица на мобилността ‘2023

РИОСВ – Варна и Басейнова дирекция „Черноморски район” отбелязаха със съвместни инициативи Европейската седмица на мобилността – 16-22 септември, която тази година се провежда под мотото „Пестене на енергия“. То насочва вниманието на обществото към този особено важен проблем – намаляване на потреблението на енергия за градска мобилност. В рамките на кампанията експерти от двете институции посетиха ЧДГ „Мечтатели“ и ЧОУ „Феникс 2020“,  гр. Варна. Децата и учениците от двете учебни заведения си припомниха алтернативните видове превозни средства и как да пресичат безопасно. Обсъдиха се също ползите от споделения транспорт и някои от мерките за постигане на устойчива градска мобилност.

Всички участници в проведените инициативи получиха грамоти и предметни награди.

 Европейската седмица на мобилността е водещата кампания на Европейската комисия за повишаване на осведомеността относно устойчивата градска мобилност. Насърчава промените в поведението в полза на активната мобилност, обществения транспорт и други чисти, интелигентни транспортни решения. Цели да поощри органите на местното управление, училища, неправителствени и бизнес организации да популяризират в обществото екосъобразното придвижване.


21.09.2023 г.

Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL организира Ден без загинали на пътя в рамките на Дните на безопасността на пътя между 16 и 22 септември под мотото: „Остани жив! Пази живота!“ - „Stay alive and save lives“ Ден без загинали на пътя - 20 септември 2023 г.

За осма  година Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL организира инициативата Дни на безопасност на пътя в периода 16-22 септември 2023г. Събитието е с мото „Остани жив, пази живота“ и се провежда под патронажа на Министерство на вътрешните работи (МВР). Фокусът на инициативата е 20 септември –Ден без загинали на пътя. 

Басейнова дирекция „Черноморски район“ апелира за поне ден без загинали на пътя при пътнотранспортни произшествия.  

Идеята на инициативата ROADPOL е да насърчи всички участници в движението по пътищата да се замислят за опасностите, с които се сблъскват, и за това как сами могат да допринесат за намаляването на рисковете на пътя. Крайната цел е в дните преди 22 септември, а и след това в България да няма загинали при пътни инциденти.

Нека бъдем отговорни и с личния си пример допринасяме за безопасно шофиране и движение по пътищата, спазвайки правилата!

Повече информация за кампанията може прочетете тук

20.09.2023 г.

Да изчистим България заедно за поредна 11-та година

Повече от 50 души, служители на Басейнова дирекция “Черноморски район” и РИОСВ-Варна, се включиха днес, заедно със заместник-министъра на околната среда и водите Петър Димитров, в кампанията “Да изчистим България заедно”. Доброволците от двете институции, дори с някои от децата им,почистиха плажната ивица при р. Камчия, като събраха сериозно количество отпадъци с битов характер. МОСВ и неговите регионални структури са основен партньор на националната кампания “Да изчистим България заедно” за 11-та поредна година, като тази година чистим под надслов "Готови сме!".

16.09.2023 г.Провеждане на форум за чистотата и състоянието на Черно море

На 22 август 2023 г., в Националният прес-клуб на БТА във Варна беше проведен форум за състоянието на Черно море. В събитието участваха министъра на околната среда и водите Юлиян Попов, инж. Явор Димитров - директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“, директора на Регионалната инспекция по околна среда и води - Ерджан Себайтин,  директора на Института по океанология "Фритьоф Нансен" към БАН доц. д-р Николай Вълчев и учени от звеното.

Министър Юлиян Попов подчерта, че Черно море е уникална екосистема, но за да я опазваме адекватно, трябва да имаме обобщена и  актуална информация.

Екип от учени към Института по океанология представиха данни за състоянието на околната среда в Черно море и пред българския бряг - част от доклада за оценка на състоянието на морската околна среда, в съответствие с Рамковата директива за водите. Министърът се ангажира при получаване на подобни изследвания, Министерството на околната среда и водите да предоставя публичност и да развива политиките си на тази основа.

Относно замърсяването на морето от взривения в Украйна язовир „Нова Каховка“, министър Юлиян Попов категорично посочи, че такова няма, което потвърди и директорът на Басейнова дирекция "Черноморски район". Инж. Явор Димитров подчерта, че получените до момента резултати за всички изследвани пунктове сочат, че не е налице замърсяване на морските води с посочените в плана за мониторинг вещества (за които са налични норми). По показателите за които липсват норми се следи тенденцията свързана с изменението на концентрацията/активността.

При визитата си във Варна министър Юлиян Попов посети Басейнова дирекция Черноморски район“, където проведе среща с експертите от дирекцията. Сред темите беше обсъдена повишената обществена чувствителност към качеството на живот и чиста околна среда.

24.08.2023 г.

МОСВ се включи в антикризисните действия в Царево

  • Басейнова дирекция „Черноморски район“ активира оперативното си звено и следи за състоянието на водните течения и общинските микроязовири в района.
  • Ще бъде извършен мониторинг на питейните водоизточници и пробонабирания за оценка състоянието на водните обекти, след успокояване на обстановката.

 Министерството на околната среда и водите се включи в антикризисните действия на българските институции. Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) активира своето оперативно звено и следи за състоянието на водните течения. Особено внимание се обръща на водите, излизащи от двата общински микроязовира в община Царево. Следи се с повишено внимание оттока на река Велека.

 „Служителите на БДЧР са на разположение за извършване на проверки. РИОСВ Бургас ще извърши проверка на прекъснатата канализация за отпадъчни води и градската пречиствателна станция на Царево.“, каза заместник-министър Петър Димитров, който се включи в предварителния обход на мястото на пораженията в Царево, заедно с директора на басейновата дирекция Явор Димитров.

След като хидро-метеорологичните условия позволят и се възстанови транспортният достъп до населените места, БДЧР ще извърши мониторинг на питейните водоизточници в района, както и пробонабирания от морски и речни води за оценка на състоянието на водните обекти.

  • Българската инфраструктура не е подготвена за екстремните климатични явления.

Климатичните промени означават по-висок риск от екстремни явления. В бъдеще могат да се очакват и по-сериозни и по-чести валежи. Това каза за Нова телевизия министърът на околната среда и водите Юлиян Попов.

Според него в България не се финансират достатъчно научните изследвания. "За да бъдат развити проучванията, трябва да бъдат осигурени по-добре финансово. Плановете за управление на риска от наводнения се съставят въз основата на модели, които трябва да се усъвършенстват. В конкретни територии, като  Царево, трябва да се вкарат нови данни в математическия модел, за да бъде процесът по-адекватен. Трябва да се вземат предвид максимално дълги исторически периоди статистически, както и климатичните промени да бъдат включени като определящ фактор.", коментира министърът.

06.09.2023 г.

... За повече информация

Министър Юлиян Попов и експерти провериха състоянието на дюнни местообитания в района на Дуранкулак

Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов днес взе участие в работна среща в района на Шабла и Дуранкулак. В срещата участваха кметът на Дуранкулак Веселин Йорданов и на Шабла Мариян Жечев, директорът на Института по океанология Николай Вълчев, Иван Начев от групата „Приятели на Дуранкулак“, както и зам.-министър Петър Димитров, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна Явор Димитров и експерти от РИОСВ-Варна.
По време на обиколката в района министър Попов посети дюнни природни местообитания, понтосарматски степи, защитените местности Шабленско и Дуранкулашко езеро, Резервата „Калиакра“ и Поддържания резерват „Балтата“. Кметовете и експертите запознаха министъра с основните екологични проблеми в региона, както и с необходимостта от актуализиране на плановете за управление на защитените територии.

11.08.2023 г.

... За повече информация

РИОСВ-Варна и БДЧР извършиха проверка по сигнал за изтичане на отпадъчни води в Шокъров канал

На 7.08.2023 г. в БДЧР-Варна е постъпил сигнал за лоша миризма и преливане на замърсени води в Шокъров канал и Офицерски плаж, гр. Варна. Извършена е незабавна съвместна проверка с РИОСВ-Варна и Регионална лаборатория –Варна към ИАОС.
При проверката е установено, че в резултат от извършвана строителна дейност: „Основен ремонт на ул. „Васил Друмев“, по плана на 18-ти м.р., район Приморски, гр. Варна по проект: „Основен ремонт/реконструкция на уличната мрежа на територията на Община Варна“ е нарушена проводимостта на канализационната мрежа по ул. „Васил Друмев“. В резултат на това е допуснато преливане на непречистени отпадъчни води в дъждовния колектор, който се зауства в Шокъров канал, в Приморски парк, гр. Варна.
По заявка на БДЧР е извършено пробонабиране от Шокъров канал и крайбрежни морски води, които ще бъдат изследвани по физико-химични показатели: БПК5, амониев азот, нитритен азот, нитратен азот, ортофосфати като фосфор, нефтопродукти, мед, цинк, алуминий, желязо, арсен.
По време на проверката е възстановена нормалната проводимост на канализа- ционния колектор и преливането към Шокъровия канал е преустановено.
За констатираното нарушение от страна на РИОСВ-Варна ще бъдат предприети административно наказателни действия срещу дружеството изпълнител на ремонтните дейности.

08.08.2023 г.

Експерти от БДЧР и РИОСВ-Бургас провериха сигнал за наличие на мазни петна

Ахтопол

На 04.08.2023г. експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“, РИОСВ-Бургас и Регионалната лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда в Бургас провериха сигнал за мазни петна в морето в района на град Ахтопол, община Царево.
По време на проверката е извършен оглед на морските води и плаж Ахтопол. Водите в обследваната акватория са чисти, без оцветяване и опалесценция на повърхността. Не се наблюдават мазни петна, не се констатира изтичане или заустване на отпадъчни води в Черно море, не са установени брегови източници на замърсяване.

07.08.2023 г.

... За повече информация

Експерти от БДЧР и РИОСВ-Варна провериха сигнал за умряла риба във Варненското езеро

На 04.08.2023г. експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“, РИОСВ-Варна и Регионалната лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда във Варна провериха сигнал за умряла риба във водите на Варненско езеро в района на пристанище “Лотос“, пред хотел „Адамо“ и допълнителен оглед на „Стар канал“, свързващ Варненско езеро с Черно море.
При извършения оглед в акваторията пред хотела е установено наличие на мъртви рибни екземпляри (основно кая) и живи плуващи пасажи от илария и кефал. Не е отчетено оцветяване, водите са мътни, без специфична миризма и опалесценция на повърхността. В обходения район не е констатирано нерегламентирано заустване на отпадъчни води във Варненско езеро.
По заявка на Басейнова дирекция е взета водна проба от водите в района източно от Спортен клуб „Черно море-Бриз“, която ще бъде изследвана по физико-химични показатели: pН, електропроводимост, температура на водата, разтворен кислород, наситеност с кислород, БПК5, амониев азот, нитритен азот, нитратен азот, общ азот, ортофосфати като фосфор, общ фосфор, амоняк, трибутилкалаени съединения. Резултатите ще бъдат оповестени на страницата на БДЧР.

04.08.2023 г.

Резултати от еднократно пробонабиране от крайбрежните води на к.к „Слънчев ден“

След сигнал на 22.07.2023 г. за зелено оцветяване на крайбрежните води и миризма на гнило в района на плаж к.к „Слънчев ден“ гр. Варна, Басейнова дирекция и РИОСВ-Варна извършиха проверка.
По време на проверката на плажната ивица на к.к.„Слънчев ден“, гр. Варна не е установен източник на замърсяване в района на обследване.
Анализът на резултатите потвърждава наличие на биогенно замърсяване. При пробонабирането е установено, че водите са с естествен цвят, без мирис и опалесценция на повърхността на водата, но на брега има наличие на изхвърлени водорасли.
Температурата на  водата в точката на пробовземане е 26,2°С     
Разтвореният кислород, наситеността на кислород, pH и БПК5 отговарят на нормите.

03.08.2023 г.

страница 1 от 116

    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>