Басейнова дирекция Черноморски район

Актуални новини

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува за консултации проект на Морска стратегия на Република България и Програма от мерки за периода 2022-2027 тук
Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува за консултации Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка (ДЕО) на Морска стратегия на Р България 2022-2027 - тук

План за управление на риска от наводнения на Черноморски район за басейново управление 2022 - 2027 г.          

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува План за управление на риска от наводнения на Черноморски район за басейново управление 2022 – 2027 и национална програма за изпълнението му, приет с Решение №944/29.12.2023 г. на Министерски съвет. 


 

БДЧР и РИОСВ-Варна проведоха съвместни инициативи по случай Европейския ден на „Натура 2000“


Басейнова дирекция „Черноморски район“  и  РИОСВ – Варна  отбелязаха Европейския ден на „Натура 2000“ с няколко инициативи.Експерти от двете институции изнесоха презентации пред ученици от ПГИ „Д-р Иван Богоров“ и  Второ СУ “Никола Йонков Вапцаров“, гр. Варна. Децата отговаряха  на въпроси за защитените растителни и животински видове и бяха наградени за своите знания.

През 2024 г. се навършват 32 години от създаването на мрежата от защитени зони „Натура 2000“ в Европейския съюз, която включва над 27 000 защитени зони, чрез управлението на които се постига опазването на уникалното европейско природно наследство.

Отбелязването на Европейския ден на „Натура 2000“- 21 май 2024 г. е доказателство за добрия диалог с обществеността и желанието за съгласуваност и споделяне на политиките, свързвани с опазването на биологичното разнообразие.

21.05.2024 г.


Обществени консултации на проект на План за управление на речните басейни за Черноморски район 2022-2027

Басейнова дирекция „Черноморски район” уведомява обществеността и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени консултативни срещи, във връзка с провежданите обществени консултации на проекта на План за управление на речните басейни  за Черноморски район 2022-2027:

•     27.05.2024 г.: за области Варна и Добрич - поречията на Добруджански Черноморски реки и река Провадийска. Място на провеждане: гр. Варна, хотел „Голдън Тюлип“, бул. „Христо Ботев“ 3А от 10.00 часа.

•     28.05.2024 г.: за области Шумен, Търговище и Разград - поречието на река Камчия). Място на провеждане: гр. Шумен, Хотел „РУБО“, ул. „ Гиньо Писков“ №1, от 10.00 часа.

•     29.05.2024 г.: за области Бургас, Сливен и Ямбол - поречията на Севернобургаски, реки, Южнобургаски реки, Мандренски реки, реките Велека и Резовска. Място на провеждане: гр. Бургас, хотел „Аква“, бул. „Демокрация“, комплекс „Лазур“ №129 от 10.00 часа.

Проектът на Плана за управление на речните басейни  за Черноморски район 2022-2027 може да намерите - тук

15.05.2024 г.

Почистване на морски плаж- инициатива по проект SCIRENA-Black Sea

На 20 април, служители на Басейнова дирекция и доброволци почистиха плажната ивица на централен плаж във Варна.

Мероприятието бе проведено в изпълнение на дейност 2 „Обучение и информиране на обществеността” по проект „Познания и информация по отношение на регионални дейности за опазване на околната среда на Черно море“( SCIRENA-Black Sea) и по повод Деня на Земята.

Темата на екокампанията тази година „Планета срещу пластмаси“ съответства на целите на проект SCIRENA-Black Sea, а именно - повишаване на обществената осведоменост относно въздействието на морските отпадъци върху морската среда.

За поредна година, по-голямата част от събраните по плажната ивица отпадъци бяха с пластмасов произход.

23.04.2024 г.

... За повече информация

Планета срещу пластмаси

Един чудесен неделен ден с кауза. Министърът на околната среда и водите инж. Петър Димитров, директорът на Басейнова дирекция "Черноморски район" инж. Явор Димитров, експерти от Дирекцията, деца, родители и доброволци от Организацията на българските скаути се присъединиха  към инициативата, с която отбелязват Световния ден на Земята. Всички заедно почистиха част от брега на язовир “Георги Трайков” до село Аспарухово. Нека изградим един по‐добър свят, в който децата израстват като активни и щастливи млади хора, ангажирани с проблемите на природата и обществото и заедно за "Планета срещу пластмаса".

21.04.2024 г.

22 април 2024 г. Денят на Земята - „Планета срещу пластмаси“

Басейнова дирекция „Черноморски район“ заедно със скаутските клубове „Владислав Варненчик“ – Варна, „Креслив орел” - Шумен и „Ястребите” – Шабла/Дуранкулак ще почистят част от брега на язовир „Георги Трайков“ до село Аспарухово.
Заповядайте и Вие с Вашите семейства, заедно със скаутите да помогнем на природата и да дадем добър пример на децата ни, защото всичко зависи от нас.

Датата е 21.04.2024 г. (неделя) от 10.30 ч. Сборен пункт - село  Аспарухово, в края на улица „Васил Левски“.

Заедно можем повече! Очакваме Ви!

19.04.2024 г.

Започва XVI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“

 Започва XVI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“. Конкурсът се провежда по инициатива на Министерство на здравеопазването в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора. Целта му е превенцията на поведенческите и рисковите за здравето фактори, свързани с нездравословното хранене, ниската физическа активност, употребата на алкохол и тютюнопушенето.

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е партньор за провеждането на конкурса заедно с Министерството на здравеопазването (МЗ), Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на младежта и спорта (ММС), Министерството на културата (МК), Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), Регионалния офис на Световната здравна организация в България (РОСЗОБ) и Българския младежки Червен кръст (БМЧК).

Тазгодишното издание на конкурса започва през април и ще продължи до декември 2024 г., като се провежда в три възрастови категории: 1 - 4 клас, 5 - 7 клас и 8 - 12 клас. Право на участие имат паралелки или випуски от ученици от 1-и до 12-и клас от цялата страна. В проектите могат да участват учители на една или повече паралелки, независимо дали са от един и същи випуск.

Конкурсът ще протече в две фази:

Първа фаза: от 5 април до 15 май 2024 г. участниците изпращат в Министерство на здравеопазването проекти в областта на превенцията на хроничните незаразни болести.

Втора фаза: от 20 май до 30 октомври 2024 г. участниците изпълняват и отчитат дейности, разписани в проектите.

Експертна комисия, съставена от представители на Министерството на здравеопазването и на институциите и организациите – партньори в инициативата, ще извърши класирането на участниците до 5 ноември 2024 г. Резултатите ще бъдат публикувани на интернет страниците на Министерство на здравеопазването и на партньорите след 15 ноември 2024 г. Официалното награждаване на победителите ще се проведе през декември 2024 г.

Съгласно функционалните си компетентности и приоритети, всяка институция (МЗ, МОН, ММС, МОСВ, НЦОЗА, ДАЗД, РОСЗОБ и БМЧК) номинира и осигурява предметни награди за 12-те най-добри проекта: 9 проекта, класирани за първо, второ и трето място (по 3 във всяка възрастова категория 1 - 4 клас, 5 - 7 клас и 8 - 12 клас) и 3 проекта, класирани за поощрителни награди – по една награда за всяка възрастова категория. Министерство на културата предоставя предметни награди за три проекта, класирани на първо място в трите възрастови категории.

Министерството на здравеопазването, Регионалният офис на СЗО в България и Българският младежки Червен кръст осигуряват по една предметна награда в категория „Специални постижения в областта на опазването на общественото здраве“.

Пълна информация за регламента на конкурса – условия за кандидатстване, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите, може да намерите в прикачените файлове.

Както всяка година, така и през 2024 г. регионалните здравни инспекции, регионалните управления на образованието и регионалните инспекции по околната среда и водите са в готовност да окажат съдействие на участниците.

Регламент на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“

Формуляр за кандидатстване „I фаза“

Формуляр за отчитане „II фаза“

05.04.2024 г.

Проект на План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление

На 30.03.2024 г. БДЧР публикува за консултации с обществеността проект на актуализиран План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление, в съответствие с чл. 168б и чл. 168в от Закона за водите.

Планът може да намерите тук

 

... За повече информация

Басейнова дирекция „Черноморски район“ отбелязва Световния ден на водата с множество инициативи

Цяла седмица БДЧР празнува и отбелязва Световния ден на водата под мотото „Вода за мир“.
В няколко последователни дни ученици от VII клас на Второ ОУ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Варна посетиха дирекцията. Бяха изнесени презентации пред 5 паралелки.  Учениците активно се включиха с коментари и въпроси, което свидетелства за загрижеността и отношението към опазването на водите в Черноморския басейнов район.
Директор дирекция „Планове и разрешителни“ и експерти от дирекцията посетиха Математическа гимназия  „Д-р Петър Берон“ и изнесоха презентации, организираха игри за математиците от 5 до 7 клас.
Басейнова дирекция съвместно с РИОСВ-Варна посетиха ЧДГ „Мечтатели“ и ДГ „Звездичка“. Децата от ЧДГ „Мечтатели“ показаха знания и готовност да пазят водата. ДГ „Звездичка“ подготвиха изключителен концерт на тема „Звездни капки“.
По повод традиционното отбелязване на Световния ден на водата, БДЧР и еколозите на СУ „Димчо Дебелянов“ организираха  отборно състезание с викторина.
Децата от Ателие за изобразителни изкуства, гр. Търговище активно участваха като украсиха празника на водата със своите приказни рисунки.
Инициативите продължават и в следващите дни  с посещение на експерти на БДЧР в град Бургас – ДГ „Вълшебство“ и в ДГ „Изворче“ град Шумен.  
Всички участници в мероприятията получиха грамоти и награди.

22.03.2024 г.

... За повече информация

БДЧР и РИОСВ – Варна и отбелязаха Световния ден на влажните зони

Днес експерти от Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионалната инспекция по околната среда и водите-Варна  бяха гости на мероприятие с деца от II -ра група в ЦДГ „Звездичка“,  гр. Варна. Малчуганите се запознаха с обитателите във влажните зони, включително и с видове в териториалния обхват на РИОСВ – Варна, обитаващи Дуранкулашко и Шабленско езеро. След беседата децата се забавляваха с тематични гатанки, песни и танци. В края на мероприятието малките природолюбители получиха награди, а детската градина беше наградена с грамота за участието си в инициативата.

Световният ден на влажните зони се отбелязва всяка година на 2 февруари. На тази дата през 1971 г. в иранския град Рамсар, разположен на брега на Каспийско море е приета международната Конвенция за влажните зони, известна като Рамсарска конвенция.

С темата всяка година се акцентира на разнообразните ползи на влажните зони за човечеството и природата. Темата за 2024 година е „Влажните зони и благосъстоянието на човека“.

02.02.2024 г.

Срокът за подаване на декларации по чл. 194б от ЗВ е до 31 януари 2024 година, а за заплащане на таксите до 15 февруари 2024 година

Важно! Напомняме, че с изменения в чл.194б от Закона за водите,  публикувани в Държавен вестник бр. 98/27.11.2018 г., басейновите дирекции нямат задължението да уведомяват писмено титулярите на разрешителни за размера на дължимата такса. При декларирането на размера следва да се имат предвид единичните стойности на таксите за 2021 година, които са посочени в ТАРИФА за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване в сила от 1 януари 2017 г. Образците на декларации са публикувани тук

Заплащането на дължимата такса следва да се извърши до 15 февруари 2024 г. по банков път или чрез ПОС терминално устройство, с което БДЧР разполага, като след тази дата се дължат законни лихви за забавяне. ВСИЧКИ ТАКСИ, ГЛОБИ И ДРУГИ ПОСТЪПЛЕНИЯ ПО ЧЛ.194, АЛ. 1, Т. 1-3 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ СЕ ПРЕВЕЖДАТ:

  • по банков път на сметка: IBAN : BG48 STSA 9300 3131 7388 01, BIC STSABGSF, „БАНКА ДСК ЕАД”
  • чрез ПОС-терминално устройство в касата на БДЧР, ул. „Александър Дякович“ №33, гр. Варна

Допълнително напомняме, че срокът за подаване на доклади по чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ е 31 март 2024 г.

02.01.2024 г.

 

страница 1 от 117

    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>