Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

Обяви за работа

 

Документи и образци за кандидатстване

 1. Заявление за участие в конкурс - тук
 2. Декларация по чл. 17 (Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители) - тук


 


 

16.02.2023 г. Обява - Главен експерт в отдел „Планове за управление“

 • 16.02.2023 Обява - Главен експерт "Планове за управление" - тук.
 • 06.03.2023 г. Списък на допуснатите кандидати  - Гл. експерт "Планове за управление"-тук.
 • 15.03.2023 г. Система за оценяване - Гл. експерт "Планове за управление"-тук.

16.02.2023 г. Обява - Главен експерт в отдел „Планове за управление“

 • 16.02.2023 Обява - Главен експерт "Планове за управление" - тук.
 • 06.03.2023 г. Списък на допуснатите кандидати  - Гл.експерт "Планове за управление"-тук.
 • 15.03.2023 г. Система за оценяване - Гл. експерт "Планове за управление"-тук.

13.03.2023 г. Обява - Старши експерт в отдел "Планове за управление"

 • 13.03.2023 Обява - Старшин експерт "Планове за управление" - тук.

2.03.2023 г. Обява - Главен експерт в отдел „Планове за управление“_Системен администратор

 • 16.02.2023 Обява - Главен експерт "Планове за управление" - тук.

16.02.2023 г. Обява - Главен експерт в отдел „Планове за управление“_Системен администратор

 • 16.02.2023 Обява - Главен експерт "Планове за управление" - тук.

23.12.2022г. Обява-Директор на Дирекция

 • 23.12.2022 г. Обява -  Директор на Дирекция "Административни, финансови и правни дейности" - тук.
 • 10.01.2023 Списък на допуснатите кандидати - Директор на Дирекция "Административни, финансови и правни дейности" - тук.
 • 17.01.2023 г. Система за оценяване - Директор на Дирекция "Административни, финансови и правни дейности" - тук.

12.12.2022 г. Обява - Главен експерт в отдел „Планове за управление“

 • 12.12.2022 Обява - Главен експерт "Планове за управление" - тук.
 • 29.12.2022 Списък на недопуснатите кандидати - Главен експерт "Планове за управление" - тук.

30.09.2022 Обява - Младши експерт в Дирекция

 • 30.09.2022 г. Обява -  Младши експерт в Дирекция "Контрол" - тук.
 • 18.10.2022 г. Списък на допуснатите  кандидати -  Mладши експерт в Дирекция "Контрол" - тук.
 • 24.10.2022 г. Система за оценяване - Младши експерт в Дирекция "Контрол" - тук.
 • 2.11.2022 г. Класиране - Младши експерт в Дирекция "Контрол" - тук.

30.06.2022 г. - Обява - Mладши експерт в отдел "Опазване на морските води и мониторинг"

 • 30.06.2022 г. Обява -  Mладши експерт в отдел "Опазване на морските води и мониторинг" - тук.
 • 18.07.2022 г. Списък на допуснатите  кандидати -  Mладши експерт в отдел "Опазване на морските води и мониторинг" - тук.
 • 18.07.2022 г. Списък на недопуснатите  кандидати - Mладши експерт в отдел "Опазване на морските води и мониторинг" - тук.
 • 25.07.2022 г. Система за оценяване - Mладши експерт в отдел "Опазване на морските води и мониторинг" - тук.
 • 03.08.2022 г. - Класиране - младши експерт в отдел "Опазване на морските води и мониторинг" - тук.

18.04.2022 г. Обява - Главен експерт в отдел „Планове за управление“

 • 18.04.2022 г. - Обява - Главен експерт в отдел „Планове за управление“ тук.
 • 05.05.2022 г. - Списък на допуснатите  кандидати - Гл. експерт Главен експерт в отдел „Планове за управление“ тук.
 • 13.05.2022 г. - Система за оценяване - Гл. експерт Главен експерт в отдел „Планове за управление“ тук.
 • 19.05.2022 г. Класиране - Гл. експерт Главен експерт в отдел „Планове за управление“ тук.

страница 1 от 14

    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>