Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

Оценка на морската околна среда, дефиниции и цели за ДСМОС 2012