Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

Конвенция за опазване на Черно море от замърсяване