Басейнова дирекция Черноморски район

Седмица на гората 7-13 март

Провежда се от 12 април 1925 г., когато е обявена от министерствата на народното просвещение и на земеделието и държавните имоти.