Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

БДЧР - ВАРНА


Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Министерството на околната среда и водите обявяват обществени обсъждания на актуализираните програми за мониторинг, изготвени съгласно чл. 11 от Рамкова директива за морска стратегия - тук

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува  проект на национален доклад на България за Актуализация на първа част от Морската стратегия, съгласно чл. 8, чл. 9 и чл. 10 (2012-2017) – тук

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Черноморски район - тук

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува  Актуализирана предварителна оценка на риска от наводнения - тук.

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува проект на Картите на заплахата и на риска от наводнения - тук.

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов, заместник-министър инж. Петър Димитров и директорът на БДЧР инж. Явор Димитров взеха участие в тържествена церемония на Висшето военноморско училище

По покана на флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров министърът на околната среда и водите Юлиян Попов, заместник-министър инж. Петър Димитров и директорът на БДЧР инж. Явор Димитров взеха участие в тържествена церемония на Морска гара - Варна по случай отбелязването на две години в състава на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ на  научноизследователския кораб с бордови номер 421 „Св. Св. Кирил и Методий“.

На борда на кораба, в присъствието на командира на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов, бяха издигнати военноморският и стенговият флаг и флаговете за разцветяване. По случай празника екипажът на НИК 421 получи предметни награди.

В програмата беше включено представяне на симулатори и други типове ситуационни зали, както и възможностите на ВВМУ за наблюдение и прогнозиране на извънредни явления и ситуации в Черно море.

28.07.2023 г.

Резултатите от химичния анализ на водните проби потвърждават липсата на замърсяване

На 17.07.2019 г. Басейнова дирекция извърши проверка за наличие на петна, мазен слой и пяна по морската повърхност в районите на плажни ивици на к.к.”Камчия“. общ. Аврен, с. Шкорпиловци, общ. Долни чифлик и на плажната ивица на гр. Бяла.  Не е установен източник на замърсяване. Морските води са чисти, без оцветяване, мирис и опалесценция на повърхността на водата. Единствено кислородните условия показват отклонение, което може да се обвърже с по-високата температура на морската вода(27,2°Си протичащи процеси на цъфтеж на кафяви водорасли (констатирани и по време на проверката), характерни за летния сезон, даващи кафяво оцветяване на морските води.

27.07.2023 г.

БДЧР извърши проверка по сигнал за голям брой варели на плажа в кв. „Крайморие“ в Бургас


След сигнал за голям брой варели, изхвърлени на плажната ивица в района на кв. „Крайморие“ в Бургас, незабавно на 24 юли е организирана проверка на място от експерти на БДЧР и Регионална лаборатория – Бургас към Изпълнителна агенция по околна среда.

При обхода на крайбрежната морска ивица са намерени 38 празни варела, които са били използвани за плавателни конструкции – салове. Морските води са видимо чисти, без мирис и оцветяване.

Извършено е пробонабиране от крайбрежните води от място в близост до варелите. Пробите ще бъдат изследвани по показатели разтворен кислород, наситеност с кислород, азот нитритен, азот нитратен, фосфати като фосфор, желязо, цинк, мед и нефтопродукти. Резултатите ще са готови през следващата седмица.

26.07.2023 г

БДЧР извърши проверка по сигнали за замърсяване на плажове в к. к. „Слънчев ден“ и с. Кранево

Експерти от БДЧР съвместно с РИОСВ-Варна и Регионална лаборатория-Варна към ИАОС  извършиха  проверки след постъпили на 22.07.2023 г. сигнали за зелено оцветяване на крайбрежните води и неприятна миризма в района на плаж на к. к. „Слънчев ден“-Варна и за вероятно замърсяване на Черно море с битово-фекални води от канал, заустен в крайбрежните води в района на Централен плаж в с. Кранево, общ. Балчик.

При извършения обход на плажа на к. к. „Слънчев ден“ не е констатирано видимо замърсяване. Морската вода е бистра, с прозрачен цвят, без мирис и опалесценция. По време на проверката е извършено еднократно пробонабиране от крайбрежни води от място в северната част на плажа.

При проверката по сигнала в с. Кранево се установи, че се отнася за заустен в морето канал, отвеждащ самоизлива на сондаж Вн-24 за добив на минерални води, заустен в морето, за което от РИОСВ-Варна е дадено предписание на Община Балчик. Взета е водна проба с цел установяване на нерегламентирано включване на отпадъчни води към самоизлива на сондажа. Резултатите ще бъдат оповестени на страницата на БДЧР.

26.07.2023 г.

БДЧР, РЛ към ИАОС и Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ извършват допълнително пробонабиране от водите на Черно море

В периода 17 – 23 юли Басейнова дирекция „Черноморски район“, Регионална лаборатория - Варна към ИАОС и Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ извършват пробонабиране от крайбрежни морски води с военния научноизследователски кораб „Св. Св. Кирил и Методий“ (НИК 421) в пунктове, съвпадащи с пунктовете от Националната мрежа за мониторинг.

Изпитването на пробите се извършва по същите показатели, по които се следи състоянието на морските води след инцидента с язовир „Нова Каховка“ на територията на Република Украйна. С оглед осигуряване на информация за състоянието на морската околна среда и идентифициране на риска от замърсяване, пунктовете са разположени по цялото крайбрежие на Черно море.

До момента са взети проби от Северното Черноморие, като предстои да се вземат проби и от района на Созопол, Приморско, Царево и устието на река Резовска. Резултатите се очаква да бъдат готови  през следващата седмица.

Изследванията се провеждат паралелно със стартиралия допълнителен мониторинг през юни 2022 г. след разрушаването на стената на язовир „Нова Каховка“.

21.07.2023 г.

Няма данни за замърсяване в българската акватория на Черно море


Басейнова дирекция „Черноморски район” изпълнява регулярно наблюдение на състоянието на морските води след разрушаването на стената на язовир „Нова Каховка“, разположен на река Днепър на територията на Украйна.

Последните данни от цифровото моделиране на Центъра за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона към ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, както и сателитно наблюдение, не показват замърсяване на българската акватория с потенциални замърсители вследствие на инцидента:

  • Прогнозата за северозападната част на Черно море до 19 юли се запазва стабилно благоприятна;
  • На сателитните изображения не се наблюдава замърсяване в изключителната икономическа зона на България.

18.07.2023 г.

... За повече информация

страница 3 от 225

<<< по-нови    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>