Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

БДЧР - ВАРНА

Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Министерството на околната среда и водите обявяват обществени обсъждания на актуализираните програми за мониторинг, изготвени съгласно чл. 11 от Рамкова директива за морска стратегия - тук

 Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува  проект на национален доклад на България за Актуализация на първа част от Морската стратегия, съгласно чл. 8, чл. 9 и чл. 10 (2012-2017) – тук

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Черноморски район - тук

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува  Актуализирана предварителна оценка на риска от наводнения - тук.

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува проект на Картите на заплахата и на риска от наводнения - тук.

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

Експерти на Басейнова дирекция "Черноморски район" и РИОСВ - Шумен провериха сигнал за замърсяване на река Камчия

            Експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“, РИОСВ – Шумен и служители на Регионалната лаборатория (РЛ) - Шумен към ИАОС извършиха проверка по сигнал за замърсяване на р. Камчия в точката на заустване на р. Дервишка в р. Голяма Камчия.

07.12.2022 г.

 

... За повече информация

Срокът за регистрация на кладенци е удължен до 28 ноември 2025 г.

В брой 96 на „Държавен вестник“ от 2 декември 2022 г. е обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, приет от 48-ото Народно събрание на 24 ноември 2022 г. С тези промени се удължава срокът за регистрация на кладенците за собствени потребности и водовземни съоръжения за подземни води, които ще бъдат използвани за стопански и нестопански цели. Новият срок за регистрация е 28 ноември 2025 г.  

... За повече информация

Двадесет и седем проекта от цялата страна са класирани в XIV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”

Двадесет и седем проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са класирани в XIV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”.

Конкурсът се организира в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г., по инициатива на Министерството на здравеопазването и в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите, Офиса на СЗО в България и Българския младежки Червен кръст.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ обхваща три възрастови групи за участие – 1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас и включва две

 

... За повече информация

Експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“, РИОСВ-Шумен и Регионалната лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда – Шумен извършиха проверка по сигнал за умряла риба в язовир Фисека

Експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“, РИОСВ-Шумен и Регионалната лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда - Шумен извършиха проверка по сигнал за умряла риба в язовир Фисека, с. Буховци, общ. Търговище.

10.11.2022г.

... За повече информация

Експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“ и РИОСВ-Шумен и извършиха проверка по сигнал за замърсяване на Крива река

 signal

Експерти от Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР), РИОСВ-Шумен  и Регионалната лаборатория към ИАОС (РЛ) провериха сигнал за замърсяване на р. Крива река от дейността на млекопреработвателно предприятие. При извършената извънредна проверка на предприятието, намиращо се в с. Крива река, общ. Никола Козлево, е установено отвеждане на отпадъчни води с белезникавo oцветяване.

07.11.2022 г.

... За повече информация

БДЧР организира онлайн приемна за граждани по въпроси за регистрацията на кладенците

В Деня на отворените врати на 1 ноември, от 10.00 до 14.00 часа , Басейнова дирекция „Черноморски район“(БДЧР)  организира онлайн приемна за гражданите и широката общественост по въпроси, свързани с регистрацията на водовземни съоръжения за собствени потребности.

Онлайн срещата се осъществява чрез платформата Zoom и е  достъпна на следния адрес:
https://us06web.zoom.us/j/86807734616?pwd=R0RLQW1DSGdrZ3NiS21WSHVGeFhBdz09.

Всички желаещи могат да се присъединят и да зададат своите въпроси на  заместник-министъра на околната среда и водите Петър Димитров и директора на БДЧР Явор Димитров.

страница 3 от 218

<<< по-нови    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>