Басейнова дирекция Черноморски район

БДЧР отбеляза деня на водата съвместно с Технически университет - Варна и РИОСВ - Варна

Дирекцията посетиха учениците от VII клас на СУ „Димчо Дебелянов“,Варна.

Децата проведоха оспорвано  отборно състезание с викторина.
По повод традиционното отбелязване на световния ден на водата, БДЧР и катедра Екология на Технически университет – Варна проведоха екологична дискусия. След изнесените презентации, студентите активно се включиха с коментари и въпроси, което свидетелства за загрижеността и отношението към опазването на водите в Черноморския басейнов район. Инициативите продължават и в утрешния ден с посещение на експерти на БДЧР в ОУ „П. Р. Славейков“, представяне  на презентация и събеседване относно устойчивото управление за водите.