Басейнова дирекция Черноморски район

Резултатите от химичния анализ на водните проби потвърждават липсата на замърсяване