Басейнова дирекция Черноморски район

Няма данни за замърсяване в българската акватория на Черно море