Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

Няма данни за замърсяване в българската акватория на Черно море