Басейнова дирекция Черноморски район

Младежки воден парламент провежда единадесетото си екоучилище

В продължение на пет дни участниците в екологичното училище ще се запознаят с водите, флората и фауната в Черноморския район със съдействието на експерти от различни институции в рамките на четири работни групи - воден мониторинг, биоразнообразие, екорепортери и театрална група. В програмата на екоучилището са включени посещения на Дуранкулашко езеро, Шабленски фар, Двореца и парка „Евксиноград“, Поддържан резерват „Сребърна“, Природен парк „Златни пясъци“, Двореца и Ботаническата градина в Балчик, Астрономическата обсерватория във Варна.

По време на екоучилището ще бъде извършен мониторинг в залив „Болата“, наблюдение на птици, фотолов, арт-рисунки с текстилни бои „Морето през моя поглед“ и интерактивни игри, сред които „Водна олимпиада“, представени в традиционния сборник, който обобщава дейността на всяко еко училище. Постигнатите резултатите ще бъдат обобщени в сборник, достъпен и в онлайн формат на страницата на Младежкия воден парламент: https://youthwaterparlament.wordpress.com

 

            За организацията: Младежки воден парламент е организация, която обединява дейността на екологични клубове в цялата страна. Целта на парламента е да повиши екологичното самосъзнание на учениците и да бъде платформа за сътрудничество в инициативи, свързани с опазването на водните ресурси. Фондация Български младежки воден парламент е основана на 4 август 2011 г. под най-големия водопад на Балканския полуостров – Райското пръскало, с подкрепата на басейновите дирекции в България.