Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

Резултати от еднократно пробонабиране от крайбрежните води на к.к „Слънчев ден“