Басейнова дирекция Черноморски район

"Почистен е и плаж "Романтика" в рамките на инициативата на МОСВ "Да сложим точка на замърсяването"

Събраните отпадъци в рамките на инициативата са предимно от битов характер – стъклени и пластмасови бутилки, различни опаковки, части от въжета и угарки.

Събрани бяха общо 25 чувала с отпадъци. За извозването им се погрижиха от Община Аврен.