Басейнова дирекция Черноморски район

Проверени са сигнали за замърсяване на плажове в гр. Черноморец и гр. Поморие и оцветяване на водите на река Маринка.

Не са установени брегови източници на замърсяване. Предполага се, че се касае за обветрени мазутни топчета, образувани от нефтени замърсявания с вероятен източник - плавателен съд.

На 14.05.2023 г. (неделя) бе извършена съвместна проверка от БДЧР, РИОСВ Бургас по втори сигнал за течаща синя вода в река Маринка. По заявка на БДЧР, от РЛ Бургас е извършено пробонабиране от четири пункта на реката. На място е констатирано, че речните води са нехарактерно оцветени в синьо. Не са открити мъртви рибни екземпляри. Установено е, че замърсяването е от канализационната система на с. Маринка, общ. Созопол.