Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

Непотърсени писма

ДО ГОСПОДИН ГЮЛВЕР ИСМАИЛ
УПРАВИТЕЛ НА „БАКАЛИЯ ЕН-ДЖИ ЕООД
Относно:Заявление за издаване на базрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоражение... - ТУК.
Публикувано на 28.08.2023

ДО ГОСПОДИН ДИМИТЪР КОЗАРОВ
УПРАВИТЕЛ НА „КОЗАРОВИ ООД
Относно:Заявление за продължаване на срока на действие на разрешително за водовземане от подземни води ... - ТУК.
Публикувано на 31.07.2023

ДО ГОСПОДИН ГРИША ГАНЧЕВ
УПРАВИТЕЛ НА „АРГОНАВТ-ЕР ООД
Относно:Издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоражения ... - ТУК.
Публикувано на 31.07.2023

ДО ГОСПОДИН СТИЛЯН СТОЯНОВ
УПРАВИТЕЛ НА „С.В. ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ ООД
Относно:Заявление за продължаване на срока на действие на разрешително за водовземане от подземни води ... - ТУК.
Публикувано на 31.07.2023

ДО ГОСПОДИН ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ И ГОСПОДИН ЕМИЛ ГЕЛОВ
СЪОТВЕТНО УПРАВИТЕЛ НА „ЕТЕР-К“ ЕООД И ДРИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА ГОРИТЕ - ШУМЕН
Относно:„Проект за санитарно – охранителна зона (СОЗ) около каптиран извор „ТП
ДГС Преслав“ (КИ-2„Сушина“), разположен в поземлен имот с идентификатор ... - ТУК.
Публикувано на 27.07.2023

ДО ГОСПОДИН ВЛАДИМИР ЙОЛОВ
УПРАВИТЕЛ НА ЕКУИЪС ЕООД
Относно:Актове за публична общинска собственост на поземлените имоти, попадащи в санитарно-охранителните зони около водовземно съоръжение дренаж  с РШ и каптаж „Дервиша-Велики Преслав“ ... - ТУК.
Публикувано на 27.07.202

ДО ГОСПОДИН КРИСТИЯ ВЪЛКОВ
УПРАВИТЕЛ НА ЕТ ЦПУ МАШНИ И РОБОТИ ЕООД
Относно:Заявление с вх. № РР-5851/12.08.2022г. за ползване направа по Разрешително №2152 0412/23.02.2017г. за водвземане от подземни води ... - ТУК.
Публикувано на 27.07.202

ДО ГОСПОДИН СТАТИ СТАТЕВ
УПРАВИТЕЛ НА ЕТ ПЕРОНИКА-44-СТАТИ СТАТЕВ
Относно:Заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение ... - ТУК.
Публикувано на 27.07.2023

ДО ГОСПОЖА ЕЛЕНА НОВИКОВА И ГОСПОДИН ОЛЕГ НОВИКОВ
УПРАВИТЕЛ НА „НАНСИ ЕНД АЛЕКС 2003“ ЕООД
Относно:Прекратяване на разрешително №2151 0325/06.06.2013г. за освобождаване от подземни води, чрез ново водовземно съоражение ... - ТУК.
Публикувано на 27.07.2023

ДО ГОСПОДИН НИКОЛАЙ ИЗОВ И ГОСПОДИН ХРИСТО КОНСТАНТИНОВ
СЪОТВЕТНО ДИРЕКТОР НА НСА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ И УПРАВИТЕЛ НА УЧЕБНА СПОРТНА БАЗА
Относно:Решение за продължаване на действие на Разрешително №2159 0118/16.07.2012г. ... - ТУК.
Публикувано на 27.07.2023

ДО ГОСПОДИН ТОДОР ДАСКАЛОВ И ГОСПОДИН СТЕФАН СТЕФАНОВ
УПРАВИТЕЛИ СЪОТВЕТНО НА „САН ПАРАДИГМА“ ЕООД И „СТРАНД“ ЕООД
Относно:Прекратяване на Разрешително №2159 0220/30.11.2015г. за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение ... - ТУК.
Публикувано на 27.07.2023

ДО ГОСПОЖА ЕЛЕНА НОВИКОВА И ГОСПОДИН ОЛЕГ НОВИКОВ
УПРАВИТЕЛИ НА „НАНСИ ЕНД АЛЕКС 2003“ ЕООД
Относно:Преиздаване на разрешително №2151 0325/06.06.2013г. за освобождаване от подземни води чрез ново водовземно съоражение ... - ТУК.
Публикувано на 27.07.2023

ДО ГОСПОДИН ТОДОР ДАСКАЛОВ И ГОСПОДИН СТЕФАН СТЕФАНОВ
УПРАВИТЕЛИ СЪОТВЕТНО НА „САН ПАРАДИГМА“ ЕООД И „СТРАНД“ ЕООД
Относно:Заявление за преиздаване на Разрешително №2159 0220/30.11.2015г. за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение, заведено с наш входящ №РР-5712/23.03.2022г. и изх. №РР-5712/А1/18.10.2022г. ... - ТУК.
Публикувано на 27.07.2023

ДО ГОСПОДИН ТОДОР ДАСКАЛОВ И ГОСПОДИН СТЕФАН СТЕФАНОВ
УПРАВИТЕЛИ СЪОТВЕТНО НА „САН ПАРАДИГМА“ ЕООД И „СТРАНД“ ЕООД
Относно:Заявление за преиздаване на Разрешително №2159 0220/30.11.2015г. за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение, заведено с наш входящ №26-06-66/А2/26.10.2022г. и изх.№36-00-6619/А3/20.12.2022г. ... - ТУК.
Публикувано на 27.07.2023

ДО ГОСПОДИН ГЮЛВЕР ИСМАИЛ
УПРАВИТЕЛ НА „БАКАЛИЯ ЕН-ДЖИ“ ЕООД
Относно:Заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение ... - ТУК.
Публикувано на 27.07.2023

ДО ГОСПОДИН ДОНЧО КОСТАДИНОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ТАНДЕМ ТРАВЪЛ“ ЕООД
Относно:Заявление за издаване на разрешително за водовземане от минерални води от сондаж Р-54х Каварна ... - ТУК.
Публикувано на 07.07.2023

ДО ГОСПОДИН ФИЛИП ВОДЕНИЧАРОВ
УПРАВИТЕЛ НА „БЛУ СЪМЪР“ ЕООД
Относно:Предприемане на мерки по подготовка на морски плаж „Равда-централен“ за летния сезон 2023г. ... - ТУК.
Публикувано на 16.06.2023

ДО ГОСПОДИН ЗЛАТИН БЕЛЧЕВ
УПРАВИТЕЛ НА „ЕКО ФИШИНГ 79“ ООД
Относно:Разрешително за ползване на повърхностен воден обект – Черно море ... - ТУК.
Публикувано на 13.04.2023

ДО ГОСПОДИН СЕВАК ХУРШУДЯН УПРАВИТЕЛ НА „СЕВАН С. В.“ ЕООД
Относно:Заявление за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект ... - ТУК.
Публикувано на 13.04.2023

ДО ТП-ДПУСЯ - Бургас
Относно:Задание за определяне на обхвата и съдържанието на Доклад за
екологична оценка на План за управление на риска от наводнения ... - ТУК.
Публикувано на 18.01.2023

ДО ГОСПОДИН АТАНАСОВ
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА "МИРАКЪЛ 1" ЕООД И "ХЕПИ ЛЕНД ПАРК МЕНИДЖМЪНТ" КДА
Относно:Потвърждение разчети  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022

ДО ГОСПОДИН КАЦАРОВ
УПРАВИТЕЛ НА "ХЕЛИОС МИЛК" ЕООД
Относно:Потвърждение разчети  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022

ДО ГОСПОЖА ЙОРДАНОВА
УПРАВИТЕЛ НА "ХЕЛИОС БЕТОНИ" ЕООД
Относно:Потвърждение разчети  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022 г.

ДО ГОСПОДИН БАКАРДЖИЕВ
УПРАВИТЕЛ НА "ФЛОР ММ" ООД
Относно:Потвърждение разчети  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022

ДО ГОСПОДИН ДИМИТРОВ
УПРАВИТЕЛ НА "ТРАНС БЕТОН" ООД
Относно:Инвентаризация  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022

ДО ГОСПОДИН ТОДОРОВ
УПРАВИТЕЛ НА "ТОПФА" ЕООД
Относно:Потвърждение разчети  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022 г.

ДО ГОСПОЖА РИКМАНОВА
УПРАВИТЕЛ НА "СЛЪНЧЕВ ХЪЛМ" ООД
Относно:Инвентаризация на разчетите  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022 г.

ДО ГОСПОДИН ИВАНОВ
УПРАВИТЕЛ НА "СЛЪНЦЕ НИКОЛАЙ ИВАНОВ" ЕТ
Относно:Инвентаризация  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022

ДО ГОСПОДИН ИВАНОВ
УПРАВИТЕЛ НА "СЛЪНЦЕ НИКОЛАЙ ИВАНОВ" ЕТ
Относно:Потвърждение разчети  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022

ДО ГОСПОДИН КРУМОВ
УПРАВИТЕЛ НА "СВЕТИ ГЕОРГИ РИЗОРТ ЕНД СПА" АД
Относно:Потвърждение разчети  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022 г.

ДО ГОСПОДИН НИКОЛОВ
УПРАВИТЕЛ НА "РОЯЛ КОУВ" ЕООД
Относно:Потвърждение разчети  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022 г.

ДО ГОСПОЖА КУРТЕВА
УПРАВИТЕЛ НА "РОСИКА" ООД
Относно:Инвентаризация на разчетите  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022 г.

ДО ГОСПОДИН КОЛЕЛИЕВ
УПРАВИТЕЛ НА "РИК - РОЕСН КОЛЕЛИЕВ" ЕТ
Относно:Потвърждение разчети  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022 г.

ДО ГОСПОЖА АНТОНОВА
УПРАВИТЕЛ НА "РИВАКОМЕРС" ЕООД
Относно:Инвентаризация на разчетите  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022 г.

ДО ГОСПОЖА ШУКЕРОВА
УПРАВИТЕЛ НА "ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ" АД
Относно:Инвентаризация на разчетите  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022 г.

ДО ГОСПОДИН ПИСАРОВ
УПРАВИТЕЛ НА "ОДЕСОС 570" ЕООД
Относно:Потвърждение разчети  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022 г.

ДО ГОСПОДИН ШАТРОВ
УПРАВИТЕЛ НА "НЕОСТАР" ЕООД
Относно:Потвърждение разчети  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022 г.

ДО ГОСПОЖА НОВИКОВА
УПРАВИТЕЛ НА "НАСТАСИ ЕНД АЛЕКС 2003" ООД
Относно:Инвентаризация на разчетите  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022 г.

ДО ГОСПОДИН БОЙЧЕВ
Относно:Потвърждение разчети  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022 г.

ДО ГОСПОДИН ИГНАТОВСКИ
Относно:Потвърждение разчети  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022 г.

ДО ГОСПОДИН ВОДЕНИЧАРОВ
УПРАВИТЕЛ НА "ИВ МЕС" ЕООД
Относно:Потвърждение разчети  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022 г.

ДО ГОСПОЖА КАЙМАКАНОВА
УПРАВИТЕЛ НА "ЕСИ ИНВЕСТИЦИЯ" ООД
Относно:Инвентаризация на разчетите  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022 г.

ДО ГОСПОЖА СТОЯНОВА
Земеделски производител
Относно:Инвентаризация на разчетите  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022 г.

ДО ГОСПОДИН МАТЕЕВ
УПРАВИТЕЛ НА ЕТ "ДИМИТЪР МАТЕЕВ"
Относно:Потвърждение разчети  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022 г.

ДО ГОСПОЖА НИКОЛОВА
Земеделски производител
Относно:Инвентаризация на разчетите  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022 г.

ДО ГОСПОДИН ОРЛОВ
УПРАВИТЕЛ НА "ДАНИЕЛ ЛД" ЕООД
Относно:Потвърждение разчети  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022 г.

ДО ГОСПОДИН БОРИСОВ
УПРАВИТЕЛ НА "ГУМСНАБ" ЕООД
Относно:Потвърждение разчети  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022 г.

ДО ГОСПОЖА ЧОЛАКОВА
Земеделски производител
Относно:Инвентаризация на разчетите  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022 г.

ДО ГОСПОДИН КОЛЕВ
УПРАВИТЕЛ НА "ГАЛИАНС Г.Б." ЕООД
Относно:Потвърждение разчети  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022 г.

ДО ГОСПОДИН ВАСИЛЕВ
Относно:Потвърждение разчети  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022 г.

ДО ГОСПОДИН МИРЧЕВ
УПРАВИТЕЛ НА "Ван-Кар Мирчеви" ООД
Относно:Потвърждение разчети  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022 г.

ДО ГОСПОДИН КИРОВ
УПРАВИТЕЛ НА "Булминерал" АД
Относно:Потвърждение разчети  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022 г.

ДО ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ
Относно:Потвърждение разчети  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022 г.

ДО ГОСПОЖА ВЕЛКОВА
УПРАВИТЕЛ НА "Бойс- Арт" ООД
Относно:Инвентаризация на разчетите  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022 г.

ДО ГОСПОДИН МАТОШ
УПРАВИТЕЛ НА "Белсуин" ЕООД
Относно:Потвърждение разчети  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022 г.

ДО ГОСПОЖА ДИМИТРОВА
УПРАВИТЕЛ НА "Анаксимандрос трейдинг" ООД
Относно:Потвърждение разчети  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022 г.

ДО ГОСПОДИН ДРАМАЛИЙСКИ
УПРАВИТЕЛ НА "АЛЕКСАНДЪР 78" ЕООД
Относно:Потвърждение разчети  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022 г.

 

ДО ГОСПОДИН АЛИЕВ
УПРАВИТЕЛ НА "НОТЕР" ООД
Относно:Заявление за продължаване срок  ... - ТУК.
Публикувано на 09.06.2022 г.

ДО ГОСПОДИН СТЕФАНОВ

ДО ГОСПОДИН ИСМАИЛ
УПРАВИТЕЛ НА "БАКАЛИЯ ЕН-ДЖИ" ЕООД
Относно:Заявление за издаване на разрешително  ... - ТУК.
Публикувано на 09.06.2022 г.

ДО ГОСПОДИН СТЕФАНОВ
ПРЕДСТВИТЕЛ НА "СТРАНД" АД
Относно:Преиздаване на разрешително  ... - ТУК.
Публикувано на 09.06.2022 г.

ДО ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ
УПРАВИТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ "ВОДОПОЛЗВАНЕ В МЕСТНОСТ КЕМЕР ДЕРЕ"
Относно:Издаване на разрешително за  ... - ТУК.
Публикувано на 01.06.2022 г.

ДО ГОСПОДИН СТОЯНОВ
УПРАВИТЕЛ НА "БАМБУА" ЕООД
Относно:Извършване на действия ... - ТУК.
Публикувано на 27.05.2022 г.

ДО ГОСПОДИН ДИМИТРОВ
УПРАВИТЕЛ НА "БУЛСЕВЪН" ЕООД
Относно:Възстановяване и почистване на ... - ТУК.
Публикувано на 27.05.2022 г.

ДО ГОСПОДИН СПАСОВ
УПРАВИТЕЛ НА "АУТО ФАКТОР" ЕООД
Относно:Необходимост от спешни и   ... - ТУК.
Публикувано на 18.05.2022 г.

ДО ГОСПОДИН УЗУНОВ
УПРАВИТЕЛ НА "ГЕРГАНА-ДЕНИЦА" ЕООД
Относно:АУПДВ   ... - ТУК.
Публикувано на 09.03.2022 г.

ДО ГОСПОДИН МЕХМЕДОВ
РЕГИСТРИРАН ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ
Относно:ПРОЦЕДУРА ПО ИЗДАВАНЕ   ... - ТУК.
Публикувано на 25.02.2022 г.

ДО ГОСПОДИН СЮЛЕЙМАНИ
УПРАВИТЕЛ НА "ВОДЕН ШАНС" ЕООД
Относно:ОТЕГЛЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ   ... - ТУК.
Публикувано на 09.02.2022 г.

ДО ГОСПОДИН СЪБЕВ
УПРАВИТЕЛ НА  "ИТ МАРИНА БРЯГ" ЕООД
Относно:НЕОБХОДИМОСТ ПРЕДПРИЕМАНЕ   ... - ТУК.
Публикувано на 27.01.2022 г.

ДО ГОСПОДИН ДИМИТРОВ
УПРАВИТЕЛ НА  "БУЛСЕВЪН" ЕООД
Относно:НЕОБХОДИМОСТ ПРЕДПРИЕМАНЕ   ... - ТУК.
Публикувано на 27.01.2022 г.

ДО ГОСПОДИН УЛАНОВ
УПРАВИТЕЛ НА  "ОРХИ" ЕООД
Относно:НЕОБХОДИМОСТ ПРЕДПРИЕМАНЕ   ... - ТУК.
Публикувано на 27.01.2022 г.

ДО ГОСПОДИН ЯНЧЕВ
Относно:РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ   ... - ТУК.
Публикувано на 20.12.2021 г.

ДО ГОСПОДИН ЯНЧЕВ
Относно:РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ   ... - ТУК.
Публикувано на 20.12.2021 г.

ДО ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ
Относно:ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ   ... - ТУК.
Публикувано на 30.11.2021 г.

ДО ГОСПОДИН ВАСИЛЕВ
Относно:ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА РАЗЧЕТИТЕ   ... - ТУК.
Публикувано на 30.11.2021 г.

ДО ГОСПОЖА ДИМИТРОВА
УПРАВИТЕЛ НА НА "АНАКСИМАНДРОС ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ" ООД
Относно:ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ   ... - ТУК.
Публикувано на 30.11.2021 г.

ДО ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ
УПРАВИТЕЛ НА НА "АКАДЕМИКА ГРУП ИНВЕСТ" АД
Относно:ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ   ... - ТУК.
Публикувано на 30.11.2021 г.

ДО ГОСПОДИН КИРОВ
УПРАВИТЕЛ НА НА "ВАЛЕКС 3" ЕООД
Относно:ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ   ... - ТУК.
Публикувано на 30.11.2021 г.

ДО ГОСПОДИН КОЛЕВ
УПРАВИТЕЛ НА НА "ГАЛИАНС Г.Б." ЕООД
Относно:ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ   ... - ТУК.
Публикувано на 30.11.2021 г.

ДО ГОСПОДИН ДИМИТРОВ
УПРАВИТЕЛ НА НА "ДИВЕДА ТУР" ЕООД
Относно:ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ   ... - ТУК.
Публикувано на 30.11.2021 г.

ДО ГОСПОЖА АТАНАСОВА
УПРАВИТЕЛ НА НА "КИТАН 2010" ЕООД
Относно:ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ   ... - ТУК.
Публикувано на 30.11.2021 г.

ДО ГОСПОЖА НОВИКОВА
УПРАВИТЕЛ НА НА "НАСТАСО ЕНД АЛЕКС 2003" ООД
Относно:ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ   ... - ТУК.
Публикувано на 30.11.2021 г.

ДО ГОСПОДИН ИВНОВ
УПРАВИТЕЛ НА НА "СЛЪНЦЕ НИКОЛАЙ ИВАНОВ" ЕТ
Относно:ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ   ... - ТУК.
Публикувано на 30.11.2021 г.

ДО ГОСПОДИН УШЕВ
УПРАВИТЕЛ НА НА "СИЙТЕХ" ЕООД
Относно:ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ   ... - ТУК.
Публикувано на 30.11.2021 г.

ДО ГОСПОДИН ТОДОРОВ
УПРАВИТЕЛ НА НА "ТОНФА" ЕООД
Относно:ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ   ... - ТУК.
Публикувано на 30.11.2021 г.

ДО ГОСПОДИН МАДЖУРОВ
УПРАВИТЕЛ НА НА "РЕМО 55 РУМЕН МАДЖУРОВ" ЕТ
Относно:ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ   ... - ТУК.
Публикувано на 30.11.2021 г.

ДО ГОСПОДИН ТОШЕВ
УПРАВИТЕЛ НА НА "ДАРРИКОМ" ЕООД
Относно:ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА РАЗЧЕТИТЕ   ... - ТУК.
Публикувано на 30.11.2021 г.

ДО ГОСПОДИН ЯНКУЛОВ
УПРАВИТЕЛ НА НА "ЯНКУЛОВ И КО" ЕООД
Относно:ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА РАЗЧЕТИТЕ   ... - ТУК.
Публикувано на 30.11.2021 г.

ДО ГОСПОДИН ЙОЛИАН КИРОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛН ДИРЕКТОР НА "БУЛМЕТАЛ" АД
Относно:ПРЕКРАТЯВАН РАЗРЕШИТЕЛНО   ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2021 г.

ДО ГОСПОДИН РАДОСТИН КИРЯКОВ
УПРАВИТЕЛ НА "РАМАР ФИШ" ООД
Относно: РЕШЕНИЕ ЗА ОТКАЗ   ... - ТУК.
Публикувано на 22.11.2021 г.

ДО ГОСПОЖА ДЕСИСЛАВА ТОШЕВА
СОБСТВЕНИК НА ЕТ"ДЕСИСЛАВА ТОШЕВА"
Относно: ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНИЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ... - ТУК.
Публикувано на 22.11.2021 г.

ДО ГОСПОЖА ВАСИЛКА МАРИНОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА "ПРИМА МАГНАГРУП" АД
Относно: ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ  ... - ТУК.
Публикувано на 19.07.2021 г.