Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

Контролна дейност

2022 година

Регистър "Контролна дейност 2022 г."

 

Отчет за контролната дейност, месец януари 2022 г.
Отчет за контролната дейност, месец февруари 2022 г.
Отчет за контролната дейност, месец март 2022 г.
Отчет за контролната дейност, месец април 2022 г.
Отчет за контролната дейност, месец май 2022 г.
Отчет за контролната дейност, месец юни 2022 г.
Отчет за контролната дейност, месец юли 2022 г.
Отчет за контролната дейност, месец август 2022 г.
Отчет за контролната дейност, месец септември 2022 г.

Отчет за контролната дейност, месец октомври 2022 г.

Отчет за контролната дейност, месец ноември 2022 г.

Отчет за контролната дейност, месец декември 2022 г.

Карта - контролна дейност по речните русла първо полугодие на 2022г.

Карта - контролна дейност по речните русла второ полугодие на 2022г.

 

2023 година

Регистър "Контролна дейност 2023г."


Отчет за контролната дейност, месец януари 2023