Басейнова дирекция Черноморски район

Актуални новини 


 

КОНСУЛТАЦИИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА - ДЕО ПУРН

На основание чл.19а, т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.), Басейнова дирекция „Черноморски район“ обявява на обществеността за консултации и писмени становища Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на проект на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление за периода 2022-2027 г. (ПУРН).

Достъп до Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка тук.

22.12.2022 г.

Световен ден на влажните зони

Ден влажни зониСветовният ден на влажните зони се чества всяка година на 2-ри февруари като целта е повишаване на глобалната осведоменост за значението на влажните зони.

Тази година за първи път Световният ден на влажните зони ще се отбелязва официално под егидата на ООН – с резолюция на Общото събрание на ООН от 30 август 2021 г., 2 февруари е обявен за международен ден на влажните зони.

С темата всяка година се акцентира на разнообразните ползи на влажните зони за човечеството и природата. Темата за 2022 година е „Влажните зони за хората и природата“.

28.01.2022 г.

 

... За повече информация

Номиниране на младежки доброволчески инициативи в рамките на Европейската година на младежта 2022

nominirane

МОСВ подкрепя дейностите на Министерство на младежта и спорта (ММС), посветени на Европейската година на младежта 2022 и като партньор съдейства за популяризиране на младежките доброволчески инициативи.

Една от дейностите, които ММС осъществява, е изготвяне и публикуване на Бяла книга за младежко доброволчество. Целта на Бялата книга е да популяризира доброволчеството сред младите хора и ползата от доброволчески дейности за младите, обществото и страната. В тази връзка ММС е изготвило покана за номиниране на доброволчески инициативи, които да бъдат включени в книгата и формуляр за номинация.

Няма ограничения по отношение на целите и мисиите на младежките доброволчески инициативи, както и в броя на номинациите.

Крайният срок за номиниране е 10 октомври 2022 г.

30.09.2022 г.

Приключи конкурсът за детска картичка „Морето – моето вдъхновение“

Kонкурса за картичка на тема “Морето – моето вдъхновение“, организиран от БДЧР, успешно приключи.В надпреварата се включиха 261 участници от 7 до 14 години от цялата страна. konkurs

08.12.2022 г.

... За повече информация

Басейнова дирекция „Черноморски район” и РИО Шумен обявяват победителите в традиционния конкурс „Мисли зелено – пази природата“

Тридесет и осем мултимедийни проекта участваха в традиционния конкурс „Мисли зелено-пази природата“. В него се включиха групи от ученици и деца от школи и екологични кръжоци, които представиха свои еко инициативи, осъществени  през изминалата учебна година.

17.07.2022 г.

... За повече информация

Басейнова дирекция чества Международния ден на Черно море

Във връзка с Международния ден на Черно море по традиция Басейнова Дирекция „Черноморски район“(БДЧР) ще отвори врати за обществеността.

 На 1 ноември/вторник/ от 10.00 часа до 14.00 часа, гражданите ще имат възможност да разговарят с експерти по въпроси свързани с чистотата и качеството на морските води, както и да се запознаят с мерките по опазване на акваторията, залегнали в Плана за управление на речните басейни.

27.10.2022 г.

... За повече информация

ДЕТСКИ КОНКУРС ЗА КАРТИЧКА ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ЧЕРНО МОРЕ

den na cherno more

По повод отбелязването на Международния ден на Черно море – 31 октомври, Басейнова дирекция “Черноморски район“ обявява конкурс за картичка, на тема “Морето – моето вдъхновение”. В конкурса могат да вземат участие деца от 7 до 14 години.      Отправя се послание до всички малки и големи деца, които желаят да участват- да пазят, обичат и ценят морето. Победителите ще бъдат отличени с награди и грамоти, а най-добрите ще бъдат качени  на интернет страницата на БДЧР.

Картичките може да изпращате до 30 ноември включително на адреса на БДЧР: гр. Варна-9000,  ул. „Александър Дякович“, № 33). 

27.10.2022 г.

... За повече информация

Заместник-министър Петър Димитров: Черно море е сред най-уязвимите морски екосистеми, човешките дейности трябва да бъдат внимателно преценени

31.10.2022

“Със своята специфика Черно море е една от най-уязвимите морски екосистеми в света. За да бъдат запазени неговата жизненост и ресурси, все по-неотложна става нуждата интензивните човешки дейности в морето да бъдат много внимателно преценени и по-щадящо прилагани”, това заяви заместник-министърът на околната среда и водите Петър Димитров във Варна по време на дискусия посветена на празника.

„Преди 30 години, заедно с Грузия, Румъния, Русия, Турция и Украйна поставихме началото, като подписахме Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване. Чрез Стратегическия план за действие към нея начертахме рамката на сътрудничество за по-доброто бъдеще за морето и региона. Днес отбелязваме деня на Черно море в безпрецедентна обстановка. Геополитическата ситуация дава своето отражение  върху околната среда не само на Украйна, но и на големи части от Източна Европа“, добави зам.-министър Димитров.

Честването на „Деня на Черно море“ (31 октомври) цели да обърне общественото внимание към проблемите на морето и начините за неговото опазване. По този повод зам.-министър Димитров заедно с експерти от Басейнова дирекция – Черноморски район (БДЧР), Регионалната инспекция по околна среда и води - Варна (РИОСВ), Регионална лаборатория – Варна и Института по Океанология (ИО-БАН) се включиха в почистването на плаж „Аспарухово“.

31.10.2022 г.

... За повече информация

БДЧР организира онлайн приемна за граждани по въпроси за регистрацията на кладенците

В Деня на отворените врати на 1 ноември, от 10.00 до 14.00 часа , Басейнова дирекция „Черноморски район“(БДЧР)  организира онлайн приемна за гражданите и широката общественост по въпроси, свързани с регистрацията на водовземни съоръжения за собствени потребности.

Онлайн срещата се осъществява чрез платформата Zoom и е  достъпна на следния адрес:
https://us06web.zoom.us/j/86807734616?pwd=R0RLQW1DSGdrZ3NiS21WSHVGeFhBdz09.

Всички желаещи могат да се присъединят и да зададат своите въпроси на  заместник-министъра на околната среда и водите Петър Димитров и директора на БДЧР Явор Димитров.

31.10.2022 г.

Двадесет и седем проекта от цялата страна са класирани в XIV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”

Двадесет и седем проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са класирани в XIV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”.

Конкурсът се организира в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г., по инициатива на Министерството на здравеопазването и в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите, Офиса на СЗО в България и Българския младежки Червен кръст.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ обхваща три възрастови групи за участие – 1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас и включва две

28.11.2022 г.

 

... За повече информация

страница 5 от 116

<<< по-нови    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>