Басейнова дирекция Черноморски район

Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета

Месечни отчети за 2024 г.

Отчети за януари 2024 г. - тук.

Отчети за февруари 2024 г. - тук.

Отчети за март 2023 г. - тук.


Месечни отчети за 2023 г.

Отчети за януари 2023 г. - тук.

Отчети за февруари 2023 г. - тук.

Отчети за март 2023 г. - тук.

Отчети за април 2023 г. - тук.

Отчети за май 2023 г. - тук.

Отчети за юни 2023 г. - тук.

Отчети за юли 2023 г. - тук.

Отчети за август 2023 г. - тук.

Отчети за септември 2023 г. - тук.

Отчети за октомври 2023 г. - тук.

Отчети за ноември 2023 г. - тук.

Отчети за декември 2023 г. - тук.