Басейнова дирекция Черноморски район

Архив за 2023 г.

ДО ГОСПОДИН ЗАХАРИ БОРАЧЕВ И ГОСПОДИН СТЕФАН ПЕЕВ
УПРАВИТЕЛИ СЪОТВЕТНО НА „АГРОЗАХ“ ЕООД И „МЛЕЧНА ПРОМИШЛЕНОСТ МАНОЯ“ ООД
Относно: Процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за
заустване на отпадъчни води в повърхностни води... - ТУК.

Публикувано на 19.12.2023

ДО ГОСПОДИН ПЛАМЕН СТОЯНОВ АНГЕЛОВ
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА „ПИП ТРЕЙД” ООД
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ... - ТУК.
Публикувано на 24.11.2023

ДО ГОСПОДИН ГЕОРГИ СТОЯНОВ БЕЛЧЕВ
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА „ГЕО-ИНВЕСТ“ ЕООД
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ... - ТУК.
Публикувано на 24.11.2023

ДО ГОСПОДИН ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КАТРАНДЖИЕВ
СОБСТВЕНИК НА „ДИМИТЪР КАТРАНДЖИЕВ“ ЕТ
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ... - ТУК.
Публикувано на 24.11.2023

ДО ГОСПОДИН ИВАН ДЕМИРОВ МЕРДЖАНОВ
УПРАВИТЕЛ НА „МЕРДЖО“ ООД
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ... - ТУК.
Публикувано на 24.11.2023

ДО ГОСПОЖА ВЕЛИНА ЕМИЛОВА БОЯДЖИЕВА
СОБСТВЕНИК НА „ВЕЛИНА БОЯДЖИЕВА“ ЕТ М-Т
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ... - ТУК.
Публикувано на 24.11.2023

ДО ГОСПОЖА ВЕЛИНА ЕМИЛОВА БОЯДЖИЕВА
СОБСТВЕНИК НА „ВЕЛИНА БОЯДЖИЕВА“ ЕТ М-Т
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ... - ТУК.
Публикувано на 24.11.2023

ДО ГОСПОДИН НИКОЛАЙ ЯНАКИЕВ КОЛЕВ
УПРАВИТЕЛ НА „ГАЛИАНС -Г.Б.“ ЕООД Ж.К.
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ... - ТУК.
Публикувано на 24.11.2023

ДО ГОСПОДИН ПЕТКО АТАНАСОВ КАЦАРОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ХЕЛИОС МИЛК“ ЕООД
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ... - ТУК.
Публикувано на 24.11.2023

ДО ГОСПОЖА НИЯ СВЕТЛАНОВА ДИМИТРОВА
УПРАВИТЕЛ НА „ИНДИ-96“ ЕООД
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ... - ТУК.
Публикувано на 24.11.2023

ДО ГОСПОДИН ГЕОРГИ ИВАНОВ КРУМОВ
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА „СВЕТИ ГЕОРГИ-РИЗОРТ ЕНД СПА“ АД
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ... - ТУК.
Публикувано на 24.11.2023

ДО ГОСПОДИН ДОБРОМИР ВЪРБАНОВ ФИЛЕВ
УПРАВИТЕЛ НА „ШАНС-ДС“ ЕООД
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ... - ТУК.
Публикувано на 24.11.2023

ДО ГОСПОДИН ВЕСЕЛИН ПЕТКОВ ДИМИТРОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ЗИВ“ ЕООД
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ... - ТУК.
Публикувано на 24.11.2023

ДО ГОСПОЖА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА РИКМАНОВА
УПРАВИТЕЛ НА „СЛЪНЧЕВ ХЪЛМ 2016“ ООД
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ... - ТУК.
Публикувано на 24.11.2023

ДО ГОСПОДИН ЕМАНУИЛ ВЛАДИМИРОВ ДИКОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ПСОВ ЕЛЕНИТЕ“ ЕООД
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ... - ТУК.
Публикувано на 24.11.2023

ДО ГОСПОДИН ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ НИКОЛОВ
УПРАВИТЕЛ НА „РОЯЛ КОУВ“ ЕООД
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ... - ТУК.
Публикувано на 24.11.2023

ДО ГОСПОДИН ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ АТАНАСОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ХЕПИ ЛЕНД ПАРК МЕНИДЖМЪНТ КДА“ 
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ... - ТУК.
Публикувано на 24.11.2023

ДО ГОСПОДИН ИВАН ГЕОРГИЕВ КОСЕВ
СОБСТВЕНИК НА „КО НИК“ ООД
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ... - ТУК.
Публикувано на 24.11.2023

ДО ГОСПОДИН ИВАН ДИМИТРОВ ИГНАТОВСКИ
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ... - ТУК.
Публикувано на 24.11.2023

ДО ГОСПОДИН ДОНЧО ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ТАНДЕМ ТРАВЪЛ“ ЕООД
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ... - ТУК.
Публикувано на 24.11.2023

ДО ГОСПОДИН СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ПИСАРОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ОДЕСОС 570“ ЕООД
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ... - ТУК.
Публикувано на 24.11.2023

ДО ГОСПОДИН СТАНИСЛАВ ПРОДАНОВ ЧИЛИКОВ
УПРАВИТЕЛ НА „НОВИНВЕСТ“ ЕООД
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ... - ТУК.
Публикувано на 24.11.2023

ДО ГОСПОДИН ЛЮБОМИР ЖОРЕВ ГЕОРГИЕВ
УПРАВИТЕЛ НА „ЕН ДЖИ БИЛД ЕНД ТРЕЙД“ ЕООД
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ... - ТУК.
Публикувано на 24.11.2023

ДО ГОСПОЖА ЕЛЕНА ИВАНОВНА НОВИКОВ И ГОСПОДИН ОЛЕГ АНАТОЛИЕВИЧ НОВИКОВ
УПРАВИТЕЛИ НА „НАСТАСИ ЕНД АЛЕКС 2003“ ООД
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ... - ТУК.
Публикувано на 24.11.2023

ДО ГОСПОЖА ЦВЕТЕЛИНА ГЕНЧЕВА ЛАЦОВА
УПРАВИТЕЛ НА „АСТРЕЯ 2006“ ЕООД
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ... - ТУК.
Публикувано на 24.11.2023

ДО ГОСПОЖА НАДЯ ВЕЛИКОВА ЖЕЛЯЗКОВА И ГОСПОЖА ДЕСИСЛАВА ЖИВКОВА ДИНЕВА
УПРАВИТЕЛИ НА „ЕКО ПЛОД“ ООД
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ... - ТУК.
Публикувано на 24.11.2023

ДО ГОСПОДИН НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ЖУРНАЛОВ
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ... - ТУК.
Публикувано на 24.11.2023

ДО ГОСПОДИН ЙОЛИАН ДИМИТРОВ КИРОВ
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА „БУЛМИНЕРАЛ“АД
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ... - ТУК.
Публикувано на 24.11.2023

ДО ГОСПОДИН ЕМИЛ АТАНАСОВ ТУРИМАЦОВ
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА „КАРИЕРА ДРАГОЕВО“ АД
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ... - ТУК.
Публикувано на 24.11.2023

ДО ГОСПОДИН МИЛЕН НИКОЛОВ БАКЪРДЖИЕВ И ГОСПОДИН ДИМИТЪР ИВАНОВ ТЕРЗИЕВ
УПРАВИТЕЛИ НА „ФЛОР ММ“ ООД
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ... - ТУК.
Публикувано на 24.11.2023

ДО ГОСПОДИН НИКОЛАЙ ПЕТРОВ БОЙЧЕВ
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА „ИНЖЕНЕРИНГОВА МОДУЛНА КЪЩА“ СД
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ... - ТУК.
Публикувано на 24.11.2023

ДО ГОСПОДИН ОЛЕГ АЛАКСАНДРАВИЧ ШАТРОВ
УПРАВИТЕЛ НА „НЕОСТАР“ ЕООД
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ... - ТУК.
Публикувано на 24.11.2023

ДО ГОСПОДИН СТИЛЯН СТОЯНОВ
УПРАВИТЕЛ НА „С. В. ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ“ ООД
Относно: Заявление за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от подземни води... - ТУК.
Публикувано на 22.11.2023

ДО ГОСПОДИН ЗАХАРИ БОРАЧЕВ И ГОСПОДИН СТЕФАН ПЕЕВ
УПРАВИТЕЛИ СЪОТВЕТНО НА „АГРОЗАХ“ ЕООД И „МЛЕЧНА ПРОМИШЛЕНОСТ МАНОЯ“ ООД
Относно: Процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за
заустване на отпадъчни води в повърхностни води... - ТУК.
Публикувано на 24.10.2023

ДО ГОСПОДИН ГЮЛВЕР ИСМАИЛ
УПРАВИТЕЛ НА „БАКАЛИЯ ЕН-ДЖИ ЕООД
Относно:Заявление за издаване на базрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоражение... - ТУК.
Публикувано на 28.08.2023

ДО ГОСПОДИН ДИМИТЪР КОЗАРОВ
УПРАВИТЕЛ НА „КОЗАРОВИ ООД
Относно:Заявление за продължаване на срока на действие на разрешително за водовземане от подземни води ... - ТУК.
Публикувано на 31.07.2023

ДО ГОСПОДИН ГРИША ГАНЧЕВ
УПРАВИТЕЛ НА „АРГОНАВТ-ЕР ООД
Относно:Издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоражения ... - ТУК.
Публикувано на 31.07.2023

ДО ГОСПОДИН СТИЛЯН СТОЯНОВ
УПРАВИТЕЛ НА „С.В. ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ ООД
Относно:Заявление за продължаване на срока на действие на разрешително за водовземане от подземни води ... - ТУК.
Публикувано на 31.07.2023

ДО ГОСПОДИН ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ И ГОСПОДИН ЕМИЛ ГЕЛОВ
СЪОТВЕТНО УПРАВИТЕЛ НА „ЕТЕР-К“ ЕООД И ДРИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА ГОРИТЕ - ШУМЕН
Относно:„Проект за санитарно – охранителна зона (СОЗ) около каптиран извор „ТП
ДГС Преслав“ (КИ-2„Сушина“), разположен в поземлен имот с идентификатор ... - ТУК.
Публикувано на 27.07.2023

ДО ГОСПОДИН ВЛАДИМИР ЙОЛОВ
УПРАВИТЕЛ НА ЕКУИЪС ЕООД
Относно:Актове за публична общинска собственост на поземлените имоти, попадащи в санитарно-охранителните зони около водовземно съоръжение дренаж  с РШ и каптаж „Дервиша-Велики Преслав“ ... - ТУК.
Публикувано на 27.07.202

ДО ГОСПОДИН КРИСТИЯ ВЪЛКОВ
УПРАВИТЕЛ НА ЕТ ЦПУ МАШНИ И РОБОТИ ЕООД
Относно:Заявление с вх. № РР-5851/12.08.2022г. за ползване направа по Разрешително №2152 0412/23.02.2017г. за водвземане от подземни води ... - ТУК.
Публикувано на 27.07.202

ДО ГОСПОДИН СТАТИ СТАТЕВ
УПРАВИТЕЛ НА ЕТ ПЕРОНИКА-44-СТАТИ СТАТЕВ
Относно:Заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение ... - ТУК.
Публикувано на 27.07.2023

ДО ГОСПОЖА ЕЛЕНА НОВИКОВА И ГОСПОДИН ОЛЕГ НОВИКОВ
УПРАВИТЕЛ НА „НАНСИ ЕНД АЛЕКС 2003“ ЕООД
Относно:Прекратяване на разрешително №2151 0325/06.06.2013г. за освобождаване от подземни води, чрез ново водовземно съоражение ... - ТУК.
Публикувано на 27.07.2023

ДО ГОСПОДИН НИКОЛАЙ ИЗОВ И ГОСПОДИН ХРИСТО КОНСТАНТИНОВ
СЪОТВЕТНО ДИРЕКТОР НА НСА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ И УПРАВИТЕЛ НА УЧЕБНА СПОРТНА БАЗА
Относно:Решение за продължаване на действие на Разрешително №2159 0118/16.07.2012г. ... - ТУК.
Публикувано на 27.07.2023

ДО ГОСПОДИН ТОДОР ДАСКАЛОВ И ГОСПОДИН СТЕФАН СТЕФАНОВ
УПРАВИТЕЛИ СЪОТВЕТНО НА „САН ПАРАДИГМА“ ЕООД И „СТРАНД“ ЕООД
Относно:Прекратяване на Разрешително №2159 0220/30.11.2015г. за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение ... - ТУК.
Публикувано на 27.07.2023

ДО ГОСПОЖА ЕЛЕНА НОВИКОВА И ГОСПОДИН ОЛЕГ НОВИКОВ
УПРАВИТЕЛИ НА „НАНСИ ЕНД АЛЕКС 2003“ ЕООД
Относно:Преиздаване на разрешително №2151 0325/06.06.2013г. за освобождаване от подземни води чрез ново водовземно съоражение ... - ТУК.
Публикувано на 27.07.2023

ДО ГОСПОДИН ТОДОР ДАСКАЛОВ И ГОСПОДИН СТЕФАН СТЕФАНОВ
УПРАВИТЕЛИ СЪОТВЕТНО НА „САН ПАРАДИГМА“ ЕООД И „СТРАНД“ ЕООД
Относно:Заявление за преиздаване на Разрешително №2159 0220/30.11.2015г. за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение, заведено с наш входящ №РР-5712/23.03.2022г. и изх. №РР-5712/А1/18.10.2022г. ... - ТУК.
Публикувано на 27.07.2023

ДО ГОСПОДИН ТОДОР ДАСКАЛОВ И ГОСПОДИН СТЕФАН СТЕФАНОВ
УПРАВИТЕЛИ СЪОТВЕТНО НА „САН ПАРАДИГМА“ ЕООД И „СТРАНД“ ЕООД
Относно:Заявление за преиздаване на Разрешително №2159 0220/30.11.2015г. за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение, заведено с наш входящ №26-06-66/А2/26.10.2022г. и изх.№36-00-6619/А3/20.12.2022г. ... - ТУК.
Публикувано на 27.07.2023

ДО ГОСПОДИН ГЮЛВЕР ИСМАИЛ
УПРАВИТЕЛ НА „БАКАЛИЯ ЕН-ДЖИ“ ЕООД
Относно:Заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение ... - ТУК.
Публикувано на 27.07.2023

ДО ГОСПОДИН ДОНЧО КОСТАДИНОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ТАНДЕМ ТРАВЪЛ“ ЕООД
Относно:Заявление за издаване на разрешително за водовземане от минерални води от сондаж Р-54х Каварна ... - ТУК.
Публикувано на 07.07.2023

ДО ГОСПОДИН ФИЛИП ВОДЕНИЧАРОВ
УПРАВИТЕЛ НА „БЛУ СЪМЪР“ ЕООД
Относно:Предприемане на мерки по подготовка на морски плаж „Равда-централен“ за летния сезон 2023г. ... - ТУК.
Публикувано на 16.06.2023

ДО ГОСПОДИН ЗЛАТИН БЕЛЧЕВ
УПРАВИТЕЛ НА „ЕКО ФИШИНГ 79“ ООД
Относно:Разрешително за ползване на повърхностен воден обект – Черно море ... - ТУК.
Публикувано на 13.04.2023

ДО ГОСПОДИН СЕВАК ХУРШУДЯН УПРАВИТЕЛ НА „СЕВАН С. В.“ ЕООД
Относно:Заявление за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект ... - ТУК.
Публикувано на 13.04.2023

ДО ТП-ДПУСЯ - Бургас
Относно:Задание за определяне на обхвата и съдържанието на Доклад за
екологична оценка на План за управление на риска от наводнения ... - ТУК.
Публикувано на 18.01.2023