Басейнова дирекция Черноморски район

Обяви за работа

 

Документи и образци за кандидатстване

 1. Заявление за участие в конкурс - тук
 2. Декларация по чл. 17 (Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители) - тук

 


 

29.04.2024 Обява - Младши експерт в Дирекция "Контрол" - офис Шумен

 • 29.04.2024 Обява - Младши експерт в Дирекция "Контрол" - офис Шумен - тук.
 • 17.05.2024 г. Списък на допуснатите  кандидати - Младши експерт в Дирекция "Контрол" - офис Шумен - тук.

17.04.2024 Обява - Старши експерт по заместване в Дирекция "Контрол"

 • 17.04.2024 Обява - Старши експерт по заместване на основание чл. 15 от Закона за държавния служител в Дирекция "Контрол" - тук.
 • 09.05.2024 г. Списък на допуснатите  кандидати - Старши експерт по заместване на основание чл. 15 от Закона за държавния служител в Дирекция "Контрол" - тук.
 • 15.05.2024 г. Система за оценяване - Старши експерт по заместване на основание чл. 15 от Закона за държавния служител в Дирекция "Контрол" - тук.

23.04.2024 Обява - две бройки държавни служители за Главен експерт, отдел „Планове и защитени зони“, дирекция „Планове и разрешителни“

 • 23.04.2024 Обява - две бройки държавни служители за Главен експерт, отдел „Планове и защитени зони“, дирекция „Планове и разрешителни“ - тук.
 • 14.05.2024 г. Списък на допуснатите  кандидати - две бройки държавни служители за Главен експерт, отдел „Планове и защитени зони“, дирекция „Планове и разрешителни“ - тук.
 • 14.05.2024 г. Списък на недопуснатите  кандидати - две бройки държавни служители за Главен експерт, отдел „Планове и защитени зони“, дирекция „Планове и разрешителни“ - тук.

23.04.2024 Обява - Началник отдел „Разрешителни и регистри“, дирекция „Планове и разрешителни“

 • 23.04.2024 Обява - Началник отдел „Разрешителни и регистри“, дирекция „Планове и разрешителни“ - тук.
 • 14.05.2024 г. Списък на допуснатите  кандидати - Началник отдел „Разрешителни и регистри“, дирекция „Планове и разрешителни“ - тук.

24.01.2024 г. Обява - Главен специалист

 • 24.01.2024 Обява - Главен специалист - Център за административно обслужване - тук.

1.11.2023 Обява - Младши експерт в отдел "Опазване на морските води и мониторинг"

 • 01.11.2023 Обява - Младши експерт в отдел "Опазване на морските води и мониторинг" - тук.
 • 21.11.2023 г. Списък на допуснатите  кандидати -Младши експерт в отдел "Опазване на морските води и мониторинг" - тук.
 • 30.11.2023 г. Система за оценяване - Младши експерт в отдел "Опазване на морските води и мониторинг" - тук.
 • 11.12.2023 г. Класиране - Младши експерт в отдел "Опазване на морските води и мониторинг" - тук.

18.08.2023 Обява - Главен експерт в отдел "Планове за управление"

 • 18.08.2023 Обява - Главен експерт в отдел "Планове за управление" - тук.
 • 07.09.2023 г. Списък на допуснатите  кандидати - Главен експерт "Планове за управление" - тук.
 • 20.09.2023 г. Система за оценяване - Главен експерт "Планове за управление"- тук.

18.08.2023 Обява - Младши експерт в отдел "Опазване на морските води и мониторинг"

 • 18.08.2023 Обява - Младши експерт в отдел "Опазване на морските води и мониторинг" - тук.

19.09.2023 Обява - Старши юрисконсулт

 • 19.09.2023 Обява - Старши юрисконсулт в дирекция "Административни, финансови и правни дейности" - тук.
 • 07.09.2023 Списък на допуснатите кандидати за Старши юрисконсулт " - тук.
 • 13.10.2023 г. Система за оценяване - Старши юрисконсулт " - тук.
 • 18.10.2023 г. Класиране - Старши юрисконсулт " - тук.

18.08.2023 Обява - Старши експерт в отдел "Опазване на морските води и мониторинг"

 • 18.08.2023 Обява - Старши експерт в отдел "Опазване на морските води и мониторинг" - тук.
 • 07.09.2023 Списък на допуснатите  кандидати за Старши експерт в отдел "Опазване на морските води и мониторинг" - тук.
 • 20.09.2023 г. Система за оценяване - Старши експерт в отдел "Опазване на морските води и мониторинг" - тук.
 • 26.09.2023 г. Класиране - Старши експерт в отдел "Опазване на морските води и мониторинг" - тук.

страница 1 от 3

    1 2 3    По-стари >>>