Басейнова дирекция Черноморски район

Контролна дейност

2023 година

Регистър "Контролна дейност 2023г."


Отчет за контролната дейност, месец януари 2023

Отчет за контролната дейност, месец февруари 2023

Отчет за контролната дейност, месец март 2023

Отчет за контролната дейност, месец април 2023

Отчет за контролната дейност, месец май 2023

Отчет за контролната дейност, месец юни 2023

Отчет за контролната дейност, месец юли 2023

Отчет за контролната дейност, месец август 2023

Отчет за контролната дейност, месец септември 2023

Отчет за контролната дейност, месец октомври 2023

Отчет за контролната дейност, месец ноември 2023

Отчет за контролната дейност, месец декември 2023

Карта - контролна дейност по речните русла първо полугодие на 2023г.

Карта - контролна дейност по речните русла второ полугодие на 2023г.

 

 

2024 година

Регистър "Контролна дейност 2024г."


Отчет за контролната дейност, месец януари 2024

Отчет за контролната дейност, месец февруари 2024

Отчет за контролната дейност, месец март 2024

Отчет за контролната дейност, месец април 2024

Отчет за контролната дейност, месец май 2024

Отчет за контролната дейност, месец юни 2024