Басейнова дирекция Черноморски район

Вътрешни правила ПК

   Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в Басейнова дирекция "Черноморски район" - тук.

   Контролен лист №1 - Документация за общественна поръчка - открита процедура - тук.