Басейнова дирекция Черноморски район

Архив

 

2022 година

Регистър "Контролна дейност 2022 г."

 

Отчет за контролната дейност, месец януари 2022 г.

Отчет за контролната дейност, месец февруари 2022 г.

Отчет за контролната дейност, месец март 2022 г.

Отчет за контролната дейност, месец април 2022 г.

Отчет за контролната дейност, месец май 2022 г.

Отчет за контролната дейност, месец юни 2022 г.

Отчет за контролната дейност, месец юли 2022 г.

Отчет за контролната дейност, месец август 2022 г.

Отчет за контролната дейност, месец септември 2022 г.

Отчет за контролната дейност, месец октомври 2022 г.

Отчет за контролната дейност, месец ноември 2022 г.

Отчет за контролната дейност, месец декември 2022 г.

Карта - контролна дейност по речните русла първо полугодие на 2022г.

Карта - контролна дейност по речните русла второ полугодие на 2022г.

 

2021 година

Регистър "Контролна дейност 2021 г."

 

Отчет за контролната дейност, месец януари 2021 г.

Отчет за контролната дейност, месец февруари 2021 г.

Отчет за контролната дейност, месец март 2021 г.

Отчет за контролната дейност, месец април 2021 г.

Отчет за контролната дейност, месец май 2021 г.

Отчет за контролната дейност, месец юни 2021 г.

Отчет за контролната дейност, месец юли 2021 г.

Отчет за контролната дейност, месец август 2022 г.

Отчет за контролната дейност, месец септември 2021 г.

Отчет за контролната дейност, месец октомври 2021 г.

Отчет за контролната дейност, месец ноември 2021 г.

Отчет за контролната дейност, месец декември 2021 г.

 

2020 година

Регистър "Контролна дейност 2020 г."

 

Отчет за контролната дейност, месец януари 2020 г.

Отчет за контролната дейност, месец февруари 2020 г.

Отчет за контролната дейност, месец март 2020 г.

Отчет за контролната дейност, месец април 2020 г.

Отчет за контролната дейност, месец май 2020 г.

Отчет за контролната дейност, месец юни 2020 г.

Отчет за контролната дейност, месец юли 2020 г.

Отчет за контролната дейност, месец август 2020 г.

Отчет за контролната дейност, месец септември 2020 г.

Отчет за контролната дейност, месец октомври 2020 г.

Отчет за контролната дейност, месец ноември 2020 г.

Отчет за контролната дейност, месец декември 2020 г.

 

2019 година

Регистър "Контролна дейност 2019 г."


Отчет за контролната дейност, месец януари 2019 г.

Отчет за контролната дейност, месец февруари 2019 г.

Отчет за контролната дейност, месец март 2019 г.

Отчет за контролната дейност, месец април 2019 г.

Отчет за контролната дейност, месец май 2019 г.

Отчет за контролната дейност, месец юни 2019 г.

Отчет за контролната дейност, месец юли 2019 г.

Отчет за контролната дейност, месец август 2019 г.

Отчет за контролната дейност, месец септември 2019 г.

Отчет за контролната дейност, месец октомври 2019 г.

Отчет за контролната дейност, месец ноември 2019 г.

Отчет за контролната дейност, месец декември 2019 г.

 

2018 година

Регистър "Контролна дейност 2018 г."

 

Отчет за контролната дейност, месец януари 2018 г.

Отчет за контролната дейност, месец февруари 2018 г.

Отчет за контролната дейност, месец март 2018 г.

Отчет за контролната дейност, месец април 2018 г.

Отчет за контролната дейност, месец май 2018 г.

Отчет за контролната дейност, месец юни 2018 г.

Отчет за контролната дейност, месец юли 2018 г.

Отчет за контролната дейност, месец август 2018 г.

Отчет за контролната дейност, месец септември 2018 г.

Отчет за контролната дейност, месец октомври 2018 г.

Отчет за контролната дейност, месец ноември 2018 г.

Отчет за контролната дейност, месец декември 2018 г.