Басейнова дирекция Черноморски район

Текущ мониторинг на морската околна среда

 

Дескриптор 1 – Биоразнообразие (Морски птици)

 

Проучване на избрани видове крайбрежни птици във връзка с подобряване на програмата за мониторинг по Дескриптор Д1 и Д4 на Рамкова директива за морска стратегия 2008/56/ЕО (обобщен доклад, 2015)

Мониторинг на избрани видове морски птици във връзка с програмата за мониторинг по Дескриптор Д1 и Д4 на Рамкова директива за морска стратегия 2008/56/ЕО (обобщени доклади)

2016           2018          2020          2021          2022

 

Дескриптор 10 Морски отпадъци

Провеждане на мониторинг на макроотпадъци по плажните/бреговите ивици на Северното и Южното Черноморие съгласно програмата за мониторинг по Дескриптор 10 Морски отпадъци на Рамкова директива на Морска стратегия 2008/56/ЕО (D10C1_ind.1)

2017           2018            2019        2020         2021         2022

Общ брой на намерените предмети по основни категории отпадъци на 100 m секция (общ брой на отпадъците за 10-те плажни/брегови ивици, наблюдавани за периода 2015-2017)