Басейнова дирекция Черноморски район

Работни групи към Черноморска комисия

"Мониторинг и оценка на замърсяванията"
2008 год. - Протокол 09.10.2008
2010 год. - Протокол от 17.09.2010

2011 год. - Протокол от 08.09.2011


"Наземно базирани източници на замърсяване"
2008 год. - Протокол 28.11.2008
2009 год. - Протокол от 05.09.2009
Протокол от 16.11.2009
2010 год. - Протокол от 05.11.2010

"Биоразнообразие"

2007 год. - Протокол 17.05.2007
2008 год. -Протокол от 05.09.2008

2010 год. - Протокол от 14.10.2010
2011 год. - Протокол от 06.10.2011


"Екологични аспекти за безопасност на корабоплаването"
2008 год. - Протокол 07.11.2008
2009 год. - Протокол от 06.11.2009

2010 год. - Протокол от 02.12.2010

"Интегрирано управление на крайбрежните зони"
2007 год. - Протокол 05.11.2007
2009 год. - Протокол от 24.11.2009

2013 год. -Доклад


 "Рибарство и аквакултури"
2011 год. - Протокол 20.09.2011