Басейнова дирекция Черноморски район

Съобщения

Съобщения по (чл.61, ал.3 АПК)

Непотърсени писма

   


     Съобщения за издадени Заповеди за Санитарно-охранителни зони (СОЗ) от Директора на БДЧР, на основание чл. 72 от Административнопроцесуалният кодекс.

  • Съобщение за издадена Заповед № 4/22.10.2019 г. на БДЧР, за определяне на СОЗ - тук.
  • Съобщение за издадена Заповед № 6/10.12.2019 г. на БДЧР, за определяне на СОЗ - тук.
  • Съобщение за издадена Заповед № 7/13.12.2019 г. на БДЧР, за определяне на СОЗ - тук.