Басейнова дирекция Черноморски район

Архив за 2022 г.

ДО ГОСПОДИН АТАНАСОВ
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА "МИРАКЪЛ 1" ЕООД И "ХЕПИ ЛЕНД ПАРК МЕНИДЖМЪНТ" КДА
Относно:Потвърждение разчети  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022

ДО ГОСПОДИН КАЦАРОВ
УПРАВИТЕЛ НА "ХЕЛИОС МИЛК" ЕООД
Относно:Потвърждение разчети  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022

ДО ГОСПОЖА ЙОРДАНОВА
УПРАВИТЕЛ НА "ХЕЛИОС БЕТОНИ" ЕООД
Относно:Потвърждение разчети  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022 г.

ДО ГОСПОДИН БАКАРДЖИЕВ
УПРАВИТЕЛ НА "ФЛОР ММ" ООД
Относно:Потвърждение разчети  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022

ДО ГОСПОДИН ДИМИТРОВ
УПРАВИТЕЛ НА "ТРАНС БЕТОН" ООД
Относно:Инвентаризация  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022

ДО ГОСПОДИН ТОДОРОВ
УПРАВИТЕЛ НА "ТОПФА" ЕООД
Относно:Потвърждение разчети  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022 г.

ДО ГОСПОЖА РИКМАНОВА
УПРАВИТЕЛ НА "СЛЪНЧЕВ ХЪЛМ" ООД
Относно:Инвентаризация на разчетите  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022 г.

ДО ГОСПОДИН ИВАНОВ
УПРАВИТЕЛ НА "СЛЪНЦЕ НИКОЛАЙ ИВАНОВ" ЕТ
Относно:Инвентаризация  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022

ДО ГОСПОДИН ИВАНОВ
УПРАВИТЕЛ НА "СЛЪНЦЕ НИКОЛАЙ ИВАНОВ" ЕТ
Относно:Потвърждение разчети  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022

ДО ГОСПОДИН КРУМОВ
УПРАВИТЕЛ НА "СВЕТИ ГЕОРГИ РИЗОРТ ЕНД СПА" АД
Относно:Потвърждение разчети  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022 г.

ДО ГОСПОДИН НИКОЛОВ
УПРАВИТЕЛ НА "РОЯЛ КОУВ" ЕООД
Относно:Потвърждение разчети  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022 г.

ДО ГОСПОЖА КУРТЕВА
УПРАВИТЕЛ НА "РОСИКА" ООД
Относно:Инвентаризация на разчетите  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022 г.

ДО ГОСПОДИН КОЛЕЛИЕВ
УПРАВИТЕЛ НА "РИК - РОЕСН КОЛЕЛИЕВ" ЕТ
Относно:Потвърждение разчети  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022 г.

ДО ГОСПОЖА АНТОНОВА
УПРАВИТЕЛ НА "РИВАКОМЕРС" ЕООД
Относно:Инвентаризация на разчетите  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022 г.

ДО ГОСПОЖА ШУКЕРОВА
УПРАВИТЕЛ НА "ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ" АД
Относно:Инвентаризация на разчетите  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022 г.

ДО ГОСПОДИН ПИСАРОВ
УПРАВИТЕЛ НА "ОДЕСОС 570" ЕООД
Относно:Потвърждение разчети  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022 г.

ДО ГОСПОДИН ШАТРОВ
УПРАВИТЕЛ НА "НЕОСТАР" ЕООД
Относно:Потвърждение разчети  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022 г.

ДО ГОСПОЖА НОВИКОВА
УПРАВИТЕЛ НА "НАСТАСИ ЕНД АЛЕКС 2003" ООД
Относно:Инвентаризация на разчетите  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022 г.

ДО ГОСПОДИН БОЙЧЕВ
Относно:Потвърждение разчети  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022 г.

ДО ГОСПОДИН ИГНАТОВСКИ
Относно:Потвърждение разчети  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022 г.

ДО ГОСПОДИН ВОДЕНИЧАРОВ
УПРАВИТЕЛ НА "ИВ МЕС" ЕООД
Относно:Потвърждение разчети  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022 г.

ДО ГОСПОЖА КАЙМАКАНОВА
УПРАВИТЕЛ НА "ЕСИ ИНВЕСТИЦИЯ" ООД
Относно:Инвентаризация на разчетите  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022 г.

ДО ГОСПОЖА СТОЯНОВА
Земеделски производител
Относно:Инвентаризация на разчетите  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022 г.

ДО ГОСПОДИН МАТЕЕВ
УПРАВИТЕЛ НА ЕТ "ДИМИТЪР МАТЕЕВ"
Относно:Потвърждение разчети  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022 г.

ДО ГОСПОЖА НИКОЛОВА
Земеделски производител
Относно:Инвентаризация на разчетите  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022 г.

ДО ГОСПОДИН ОРЛОВ
УПРАВИТЕЛ НА "ДАНИЕЛ ЛД" ЕООД
Относно:Потвърждение разчети  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022 г.

ДО ГОСПОДИН БОРИСОВ
УПРАВИТЕЛ НА "ГУМСНАБ" ЕООД
Относно:Потвърждение разчети  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022 г.

ДО ГОСПОЖА ЧОЛАКОВА
Земеделски производител
Относно:Инвентаризация на разчетите  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022 г.

ДО ГОСПОДИН КОЛЕВ
УПРАВИТЕЛ НА "ГАЛИАНС Г.Б." ЕООД
Относно:Потвърждение разчети  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022 г.

ДО ГОСПОДИН ВАСИЛЕВ
Относно:Потвърждение разчети  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022 г.

ДО ГОСПОДИН МИРЧЕВ
УПРАВИТЕЛ НА "Ван-Кар Мирчеви" ООД
Относно:Потвърждение разчети  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022 г.

ДО ГОСПОДИН КИРОВ
УПРАВИТЕЛ НА "Булминерал" АД
Относно:Потвърждение разчети  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022 г.

ДО ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ
Относно:Потвърждение разчети  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022 г.

ДО ГОСПОЖА ВЕЛКОВА
УПРАВИТЕЛ НА "Бойс- Арт" ООД
Относно:Инвентаризация на разчетите  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022 г.

ДО ГОСПОДИН МАТОШ
УПРАВИТЕЛ НА "Белсуин" ЕООД
Относно:Потвърждение разчети  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022 г.

ДО ГОСПОЖА ДИМИТРОВА
УПРАВИТЕЛ НА "Анаксимандрос трейдинг" ООД
Относно:Потвърждение разчети  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022 г.

ДО ГОСПОДИН ДРАМАЛИЙСКИ
УПРАВИТЕЛ НА "АЛЕКСАНДЪР 78" ЕООД
Относно:Потвърждение разчети  ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2022 г.

 ДО ГОСПОДИН АЛИЕВ
УПРАВИТЕЛ НА "НОТЕР" ООД
Относно:Заявление за продължаване срок  ... - ТУК.
Публикувано на 09.06.2022 г.

ДО ГОСПОДИН СТЕФАНОВ

ДО ГОСПОДИН ИСМАИЛ
УПРАВИТЕЛ НА "БАКАЛИЯ ЕН-ДЖИ" ЕООД
Относно:Заявление за издаване на разрешително  ... - ТУК.
Публикувано на 09.06.2022 г.

ДО ГОСПОДИН СТЕФАНОВ
ПРЕДСТВИТЕЛ НА "СТРАНД" АД
Относно:Преиздаване на разрешително  ... - ТУК.
Публикувано на 09.06.2022 г.

ДО ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ
УПРАВИТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ "ВОДОПОЛЗВАНЕ В МЕСТНОСТ КЕМЕР ДЕРЕ"
Относно:Издаване на разрешително за  ... - ТУК.
Публикувано на 01.06.2022 г.

ДО ГОСПОДИН СТОЯНОВ
УПРАВИТЕЛ НА "БАМБУА" ЕООД
Относно:Извършване на действия ... - ТУК.
Публикувано на 27.05.2022 г.

ДО ГОСПОДИН ДИМИТРОВ
УПРАВИТЕЛ НА "БУЛСЕВЪН" ЕООД
Относно:Възстановяване и почистване на ... - ТУК.
Публикувано на 27.05.2022 г.

ДО ГОСПОДИН СПАСОВ
УПРАВИТЕЛ НА "АУТО ФАКТОР" ЕООД
Относно:Необходимост от спешни и   ... - ТУК.
Публикувано на 18.05.2022 г.

ДО ГОСПОДИН УЗУНОВ
УПРАВИТЕЛ НА "ГЕРГАНА-ДЕНИЦА" ЕООД
Относно:АУПДВ   ... - ТУК.
Публикувано на 09.03.2022 г.

ДО ГОСПОДИН МЕХМЕДОВ
РЕГИСТРИРАН ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ
Относно:ПРОЦЕДУРА ПО ИЗДАВАНЕ   ... - ТУК.
Публикувано на 25.02.2022 г.

ДО ГОСПОДИН СЮЛЕЙМАНИ
УПРАВИТЕЛ НА "ВОДЕН ШАНС" ЕООД
Относно:ОТЕГЛЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ   ... - ТУК.
Публикувано на 09.02.2022 г.

ДО ГОСПОДИН СЪБЕВ
УПРАВИТЕЛ НА  "ИТ МАРИНА БРЯГ" ЕООД
Относно:НЕОБХОДИМОСТ ПРЕДПРИЕМАНЕ   ... - ТУК.
Публикувано на 27.01.2022 г.

ДО ГОСПОДИН ДИМИТРОВ
УПРАВИТЕЛ НА  "БУЛСЕВЪН" ЕООД
Относно:НЕОБХОДИМОСТ ПРЕДПРИЕМАНЕ   ... - ТУК.
Публикувано на 27.01.2022 г.

ДО ГОСПОДИН УЛАНОВ
УПРАВИТЕЛ НА  "ОРХИ" ЕООД
Относно:НЕОБХОДИМОСТ ПРЕДПРИЕМАНЕ   ... - ТУК.
Публикувано на 27.01.2022 г.