Басейнова дирекция Черноморски район

AОП_9077893

Събиране на оферти с обява за възлагане на Обществена поръчка „Определяне на зони за възпроизводство на рибната фауна в реки или участъци от реки, които да бъдат защитени от хидроморфологичен натиск в Черноморски басейнов район“

Обява
Публикувано на: 29 юни 2018, петък 11:00

Документация
Публикувано на: 29 юни 2018, петък 11:00

Образци
Публикувано на: 29 юни 2018, петък 11:00

Проект на договор
Публикувано на: 29 юни 2018, петък 11:00

Удължаване на срока
Публикувано на: 09 юли 2018, понеделник 12:20

Отстраняване на техническа грешка в информацията за Удължаване на срока
Публикувано на: 10 юли 2018, вторник 15:00

Протокол 1
Публикувано на: 17 юли 2018, вторник 16:30

Протокол 2
Публикувано на: 30 юли 2018, понеделник 17:30

Протокол 3
Публикувано на: 07 август 2018, вторник 17:30

Договор
Приложения
Публикувано на: 27 септември 2018, четвъртък 12:00

Анекс №1 към Договор
Публикувано на: 21 ноември 2018, сряда 12:00