Басейнова дирекция Черноморски район

Тримесечни отчети на разходите по области и програми

Тримесечни отчети за 2024 г.

Отчет за първо тримесечие на 2024 г. - тук.

 

Тримесечни отчети за 2023 г.

Отчет за четвърто тримесечие на 2023 г. - тук.

Отчет за първо тримесечие на 2023 г. - тук.

Отчет за второ тримесечие на 2023 г. - тук.

Отчет за трето тримесечие на 2023 г. - тук.