Басейнова дирекция Черноморски район

Проверки чрез облитане с дрон

Дронът има техническа възможност да се отдалечи на 3 км от дистанционното и да достигне около 500 м височина при вятър до 10 м/сек. Използването на новата технология в проверките и в работата на експертите дава възможност за проследяването на по-големи територии за по-кратко време.


25-30 октомври 2017 г. - Област Бургас
Извършен е оглед на участъци от речни легла в Област Бургас, подлежащи на възстановяване на проводимостта им след наводненията вследствие падналите валежи. Издадени са предписания, които следва да бъдат финансирани от фонд „Солидарност“ за възстановяване от нанесените щети, вследствие на природното бедствие.


 


 

DRON 01.06.2018 г. - р. Хаджийска

16 февруари 2018 г. – проводимост р. Провадийска

13 ноември 2017 – МВЕЦ „Тича“ и водохващането на р. Голяма Камчия

13 ноември 2017 – ВЕЦ „Моста“ и яз. „Тича“

25-30 октомври 2017 г. - с. Ливада (южно)

25-30 октомври 2017 г. - с. Ливада (северно)

25-30 октомври 2017 г. - с. Черни Връх

25-30 октомври 2017 г. - c. Русокастро (южно)

25-30 октомври 2017 г. - c. Русокастро (северно)

25-30 октомври 2017 г. - р.Малката река c.Равнец (северно)

страница 1 от 2

    1 2    По-стари >>>