Басейнова дирекция Черноморски район

Младежки воден парламент

Българският Младежки воден парламент (МВП) е създаден през 2011 г. Той е национална мрежа на младежки екологични клубове, която работи съвместно с Басейновите дирекции  в областта на опазване на водите и водните екосистеми и опазването на околната среда. МВП е част от Европейския и Световен младежки воден парламент.

 Мисия на МВП:

  • Да се информират младите хора, да се покаже колко важна е ролята на водата и нейното управление;
  • Да се мотивират и подтикват младежи от цяла България към инициативи свързани с водната екология и управлението на водите, като за целта се организират форуми "Младежки воден парламент", където ученици от цялата страна имат възможността да обогатят знанията си чрез провежданите от експерти обучения; 
  • Младежите имат възможност да обменят опит на добри практики, както и да създадат нови приятелства със съмишленици от цялата страна.

2021 г.  IX-тото екоучилище на Младежки воден парламент!
То се проведе под наслов ,,Водното богатство на Национален парк Рила“ в Боровец от 09 до 13 август. Участниците в тазгодишното екоучилище са от всички краища на България и са на възраст между 12 и 18 години.
Подробно информация за иннициативите са публикувани във фейсбук страницата на МВП Младежки Воден Парламент /Youth Parliament for Water/

2019 г.Младежкият воден парламент проведе Парламентарна сесия в Плевен  
От 8 до 10 ноември в Плевен се проведе IX парламентарна сесия на Младежкия воден парламент (МВП). Тя бе на тема „Минералните води - национално богатство на България“. Събитието събра в хотел „Кайлъка“ ръководители и участници в екоклубове от Байкал, Белово, Благоевград, Бяла Слатина, Варна, Враца, с. Кавракирово (обл. Благоевград), Крумовград, с. Коларово (обл. Благоевград), Пловдив, с. Първомай (обл. Благоевград), София и Стара Загора.
По време на заседанието младежите приеха декларация, в която поемат ангажимент да прилагат и споделят знанията си, насочени към опазването на минералните води и на околната среда, повишаване на екологичната култура и отношение на обществото. Беше приет и План за дейностите. Той включва инициативите, които всеки клуб ще планира и осъществи през следващата календарна година. Тези събития са посветени на датите от екологичния календар на Министерство на околната среда и водите.
Димитър Борумов от Благоевград беше избран за един от вицепрезидентите на МВП поради оттегляне на досегашния. Заедно със Силвия Трифонова, президент и Димитър Димитров - вицепрезидент, ще ръководят МВП до следващата година, когато ще бъде избрано ново ръководство.
Освен протоколните и организационни занимания младежите имаха и практически дейности. Те посетиха Информационния център на природен парк „Персина“, където имаха възможност да наблюдават птиците по Дунав. В Белене се проведе и заключителната за тази година акция от кампанията на фондация „Океани без отпадъци“ (WFO) за почистване на бреговете на река Дунав. Бернард Меркс, един от основателите на WFO, обясни на младите хора за проекта, насочен към намаляване на пластмасовите отпадъци в реките, моретата и океаните. От МВП заявиха желание и за следващи съвместни инициативи. Екип от Регионална лаборатория – Плевен към Изпълнителна агенция по околна среда показа подробно как се извършва пробонабиране на води от река Дунав. В отдел „Природа“ на Регионалния исторически музей членовете на МВП участваха в анализ на минерални води и се запознаха с водолюбивите птици в Дунавската равнина.
По време на Парламентарната сесия младежите обсъдиха и различни малки инициативи, които могат ежедневно да реализират, насочени към опазването на водите и околната среда. Например докато се прибират от училище да събират неправилно изхвърлени отпадъци.
Следващото събитие на МВП ще бъде лятното екоучилище през 2020 г. Младите хора обсъждат възможността то да е отново на територията на Басейнова дирекция „Дунавски район“.
Парламентарната сесия се организира съвместно от Министерство на околната среда и водите и четирите Басейнови дирекции в страната, водени от мисията за подпомагане, насърчаване и развитие на екологичното образование и съзнание у младите.
Басейнова дирекция „Дунавски район“, Община Долна Митрополия, Център за извънучилищни дейности и занимания по интереси и екоклуб „Дунав“ – село Байкал бяха символични домакини на събитието. Децата от Екоклуб „Дунав“ с ръководител Иво Джокин са тазгодишните носители на купата на МВП. Победителят се определя въз основа на отчетите на клубовете за извършените през годината дейности и участия в инициативи.
Георги Йончев, зам.-кмет на Долна Митрополия, поздрави от името на общинското ръководство участниците в парламентарната сесия. Специален поздрав и образователни материали за участниците поднесоха РИОСВ – Плевен и дамите от Лайънс клуб „Огледало“.
Участниците в IX парламентарна сесия получиха от инж. Петър Димитров, директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“, грамоти „Приятел на Дунав“ с посланието всеки ден да се грижат за опазването на водите, Дунав и всички реки в България.

2019 г.   Зам.-министър Живков ще открие в Благоевград VIII екоучилище на Младежкия воден парламент
На 19 август в Благоевград зам.-министърът на околната среда и водите Красимир Живков ще открие Осмото екоучилище на Младежкия воден парламент. Официалната церемония ще се състои от 13,30 часа в конферентната зала на хотел „Езерец“.
Заниманията на екоучилището ще се проведат в реални условия на територията на Природен парк „Беласица“. Участие ще вземат младежки екипи от 17 населени места у нас и делегация на френския Младежки воден парламент.
Участниците ще бъдат подпомогнати от експертите на четирите Басейнови дирекции у нас, РИОСВ - Благоевград; Природен парк „Беласица“  и Агенцията по водите „Артоа-Пикарди”, Франция.
2017 г. Лятното екоучилище на Младежкия воден парламент тази година ще изучава Северното Черноморие
Лятното екоучилище „Северно Черноморско крайбрежие“-2017 г. на Младежкия воден парламент ще бъде открито на 1 август от 15 часа в Дирекцията на Природен парк „Златни пясъци“.
От 1 до 5 август ученици от 12 населени места в страната, както и представители на френския Младежки воден парламент към Агенцията по водите „Артоа-Пикарди”, ще се включат в мониторингови дейности и „фотолов” по Северното Черноморие. По време на екоучилището участниците ще посетят Шабленско, Дуранкулашко и Езерецко езеро и района на Тюленово, Камен бряг, Яйлата и залива Болата.
Екоучилището се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на околната среда и водите и с организационната помощ на Басейновите дирекции „Черноморски район“ и „Западнобеломорски район“.
2016 г. Лятното екоучилище на Младежкия воден парламент ще изучва Южното Черноморие  
Лятното екоучилище на Младежкия воден парламент ще бъде открито на 22 август от 15 ч. в Експозиционен център „Флора” в Бургас. Тази година то се нарича „Бургаски езера” и ще се проведе от 22 до 27 август. Участие в него  ще вземат  ученици   от 11 населени места в страната, както и представители на френския Младежки воден парламент към Агенция по водите „Артоа-Пикарди” и Международната организация „GoodPlanet” в Белгия.  
По време на екоучилището участниците ще извършат мониторинг на водите в района на Атанасовското езеро. Ще посетят Природозащитния център „Пода“, резервата Ропотамо и блатото Алепу и ще се запознаят с биоразнообразието на Южното Черноморие.
Екоучилище „Бургаски езера” ще се осъществява от Министерството на околната среда и водите с организационната помощ на басейнови дирекции „Черноморски район“ и „Западнобеломорски район“.
2013 г. ПРОГРАМА за подкрепа на комуникационната стратегия на МОСВ през 2013 г. КАМПАНИЯ  „МЛАДЕЖТА - В ДЕЙСТВИЕ” - тук.
2012 г. Министър Нона Караджова направи официално откриване на Еко-училище по проект финансирана от ПУДОС на тема „Обичам природата – и аз участвам”
Събитието се проведе на 01 август 2012 г., от 14:15 часа, в Посетителския център на Национален парк „Пирин”, град Банско.
Лятното Екоучилище се проведе на територията на Национален парк „Пирин” под надслов : „Мислим за водите на Пирин”. В него взеха участие 30 ученици и преподаватели от 10 учебни заведения от страната – членове на Младежкия воден парламент, както и експерти от Басейновите дирекции и Национален парк „Пирин” към МОСВ.
Програмата включва природонаучни дейности с наблюдения и хидрометрични анализи на водите и водните екосистеми; оценка на следи от антропогенно въздействие, почистване на територии и водни обекти, определяне и маркиране на защитени видове; организиране на
Еко-училището е по проект финансирана от ПУДОС на тема „Обичам природата – и аз участвам” информационни кампании и включване на посетителите на НП Пирин в природозащитни дейности; осъществяване на туристически походи до интересни обекти от Северен Пирин.
През 2012г. Българският Младежки воден парламент отбеляза първата година от своето съществуване. В рамките на тази година беше създадена мрежа от младежки екологични формирования, които активно работиха за повишаване на своята екологична култура и образовение, за разпространяване на своите знания, опит и постижения в областта на екологията и се включиха като достоен партньор на екологичните институции в кампаниите за популяризиране и изпълнение на мерките за опазване на водите и водните екосистеми.
Младежкият воден парламент е израз на интереса и желанието на младите хора в България активно да участват в процеса на опазване и управление на водите и водните екосистеми:
  • Да се информират за проблемите, свързани с водите и водните екосистеми;
  • Да се заявят своята гражданска активност чрез участие в дебати и форуми, както и чрез участие в инициативи свързани опазване и управление на водите и водните екосистеми, организирани в рамките на инициативата Младежки воден парламент;
  • Да се изгради ефективно партньорство между учебните заведения и институциите, ангажирани с управлението на водите, както и
  • Да се създадат успешни контакти между учебните заведения в България и други страни
Концепция на Младежкия воден парламент тук