Басейнова дирекция Черноморски район

Басейнова дирекция за Черноморски район проведе второ редовно заседание на Басейновия съвет

    На 17-то заседание бяха презентирани: Изготвянето на предварителна оценка на риска от наводнения, което е етап от разработване на План за управление на риска от наводнения и прилагането на Рамковата директива за Морска стратегия.
Редовното заседание започна от 11.00 ч. в зала Нептун на хотел „АКВА”, Варна при изпълнен кворум от присъствие на 2/3 от членовете на съвета.
    Презентации:
ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ В ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙНОВ РАЙОН
РАМКОВА ДИРЕКТИВА ЗА МОРСКА СТРАТЕГИЯ- НОВ ПОДХОД В ИНТЕГРИРАНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА МОРСКАТА СРЕДА 
    
     ПРЕСЦЕНТЪР на Басейнова дирекция - Варна