Басейнова дирекция Черноморски район

Благодарствени призове към бизнеса, общините и награда за най-зелен град

     Министерство на околната среда и водите учредява благодарствени призове към бизнеса, общините и награда за най-зелен град в рамките на Национална кампания „Зелена България”, финансирана  от Оперативна програма «Околна среда».
Целта на кампанията е да наложи разбирането, че природата - това сме ние и за да съществуваме в хармония, ние сме тези, които трябва да се грижим за нея. Министерство на околната среда и водите насърчава и поощрява всяка инициатива в тази посока.
     Кампанията има три категории: за най-зелен бизнес, за най-активна община и за най-зелен град. Най-добрите предложения ще бъдат определени от независима комисия, в която са поканени за участие известни личности  с ярко изразено присъствие в обществото.
     Призовете за бизнес организации ще бъдат връчени на Световния ден на околната среда - 5 юни.
Ако вашата организация има вече реализирани инициативи, свързани с опазването на природата, може да ги изпратите в текст, снимки или видео на адрес: greenbg@moew.government.bg  За повече информация: 02/9406528 – Николай Цанков.
Всяка малка или голяма фирма, община, градска, квартална организация - всеки, който е направил нещо голямо или малко, еднократно или в перспектива, отделил е време и средства в грижа за околната среда, независимо в каква област – почистване, засаждане, ликвидиране на замърсявания, облагородяване на различни райони, ползване на алтернативни източници на енергия и производство на продукти, щадящи природата, рециклиране или повторно използване на материали, поощряване на икономия на хартия, вода или електроенергия, запазване на животински или растителен вид, отваряне на зелени работни места, е участник в кампанията ”Зелена България” и  потенциален носител на благодарствен знак от Министерство на околната среда и водите.
     До 1 юни 2011 г. очакваме предложенията от страна на бизнеса. Основният критерий при присъждане на  призовете „Зелена България” за бизнеса ще бъде: идеята, финансирането и осъществяването на инициативата, с която участвате в кампанията, да е изцяло на вашата бизнес компания или бизнес организация.
     На същия имейл очакваме реализираните проекти и инициативи от страна на общините. Призовете за общините ще бъдат връчени на ежегодната среща на Националното сдружение на общините в Република България през юли, а призът за най-зелен град ще се връчи на съвместна церемония с Дарик радио през декември.
     Да си зелен означава да мислиш за природата, за бъдещето и за всички около теб. Всеки от нас е значим и заслужава да живее и работи в чиста и здравословна среда.
     Да си зелен не е само отговорност. Това е поглед в утрешния свят.

16 май 2011 г.