Басейнова дирекция Черноморски район

Басейнова дирекция проведе 16-то си редовно заседание на Басейновия съвет

    Разгледани и дебатирани бяха 3 теми - важни за изпълнението на задълженията на Басейнова дирекция към националното и европейско законодателство, а именно:
1. Подготовка за докладване пред Европейската комисия на изпълнението на Програмата от мерки, която е заложена в Плана за управление на Черноморски район;
2. Състояние на канализационните системи и европейските изисквания за изграждането им в населени места.
3.Разработване на План за управление на риска от наводнения.

Членове от Басейновия съвет дадоха предложения, за оптимизиране на работата на експертите от БДЧР при събиране на информация за минали наводнения (необходима при разработване на План за управление на риска от наводнения).

ПРЕСЦЕНТЪР на Басейнова дирекция - Варна