Басейнова дирекция Черноморски район

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

    Басейновият съвет подпомага дейността на дирекцията при провеждането на политика по управление на водите с цел осигуряване на балансирано разпределение на водните ресурси в интерес на обществото и за защита на здравето на населението. Съставът на съвета включва 30 титуляри и техните заместници. В него участват по 6 представителя от органи на държавната администрация и нестопански организации (научни институти) и по 9 - от териториална администрация и  водоползватели, ползватели на водни обекти и собственици на водностопански системи и съоръжения.

Редовното заседание ще започне от 11.00 ч. в зала Нептун на хотел „АКВА”, Варна.            

 
 

ПРЕСЦЕНТЪР на Басейнова дирекция - Варна