Басейнова дирекция Черноморски район

Открит урок се проведе за Деня на влажните зони

Експерт по биоразнообразие към РИОСВ-Варна запозна децата с представители на  животинския свят, характерен за влажните зони, попадащи в обхвата на Области Варна и Добрич. Разказано им беше за някои видове птици, обитаващи тези зони. Децата разбраха какво е значението им за природата и човека и защо е важно да ги опазват. Малчуганите пък демонстрираха своите познания за животните в североизточна България като отговаряха на различни въпроси по темата. В края на мероприятието всички деца получиха награди за представянето си.

vl zoni

 Басейнова дирекция „Черноморски район“

   и

РИОСВ-Варна