Басейнова дирекция Черноморски район

Проект CeNoBS продължава активно своите дейности и през 2020 г.