Басейнова дирекция Черноморски район

Провеждане на форум за чистотата и състоянието на Черно море