Басейнова дирекция Черноморски район

За деня на водата, БДЧР ще награди отличилите се художници в конкурса „Водата е живот“.

Няма ограничения относно техниката на изработка на картините, форматът трябва да бъде 35/50 см.

Задължително изискване е творбите да са свързани с темата на конкурса. Едно дете може да участва само с една рисунка с информация за автора – име, възраст, учебно заведение, адрес за контакт и телефонен номер за обратна връзка и да е придружена от декларация, която е публикувана на интернет страницата на дирекцията.

Комисия от представители на БДЧР ще класира трите най-добри творби на младите художници.

Класирането ще бъде обявено в Деня на водата – 22 март, 2023 г. на електронната страница на БДЧР. Отличените на първите три места ще получат грамоти и награди, с помощта на които ще продължат да развиват своя талант в областта на изобразителното изкуство. Рисунките ще бъдат изложени в информационния център на дирекцията.


 

Декларацията за участие в конкурса „Водата е живот“ тук.